default orange

Chi tiết tin

Đăng ký xây dựng thôn, khối phố văn hóa

Người đăng: Admin VHTT Ngày đăng: 9:23 | 24/01 Lượt xem: 529

Ngày 13/8/2009, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2693/QĐ-UBND về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau đây là Hồ sơ đăng ký xây dựng thôn, khối phố văn hóa

           - Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức (đại diện thôn, khối phố) đến phòng VH&TT cấp huyện để trao đổi làm việc. Bộ phận nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa của phòng sẽ hướng dẫn về nội dung, chuyên môn để từ đó các Thôn, khối phố xây dựng Quy ước cam kết thực hiện trong cộng đồng (Quy ước này được xây dựng trên cơ sở trưng cầu ý kiến của nhân dân tại khu dân cư và tiếp tục hoàn chỉnh trên cơ sở góp ý của phòng VH&TT).
         Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại phòng VH&TT.
          Bước 3: Trên cơ sở nội dung văn bản trình, phòng VH&TT trình UBND cấp huyện ra quyết định.
           Bước 4: Các tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn phòng để nhận kết quả.
           - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng VH&TT cấp huyện
           - Thành phần, số lượng hồ sơ:
           + Văn bản đề nghị của UBND cấp xã
          + Nội dung Quy ước xây dựng thôn, khối phố văn hóa
           Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 02 ngày
          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa và Thông tin
         - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt
         - Lệ phí: Không
          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
          - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị quyết TW5 khóa VIII của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

 

 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Chính phủ điện tửTRANG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ TAM KỲ
ĐỊA CHỈ: 159 TRƯNG NỮ VƯƠNG - THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM
Email: vhttttamky.quangnam.@gov.vn - Điện thoại: 02353. 851.208
Quản lý nội dung: Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. Quản trị và thiết kế: Ông Thái Viết Cam - Chuyên viên
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000134273