default orange

Chi tiết tin

Các Phiếu khảo sát triển khai Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025

Người đăng: Admin VHTT Ngày đăng: 9:03 | 27/04 Lượt xem: 189

* Gồm có 5 phiếu khảo sát:
 - Phiếu 1 - Tải file
 - Phiếu 2 - Tải file
 - Phiếu 3 - Tải file
 - Phiếu 4 - Tài file
 - Phiếu 5 - Tải file (Dành cho cơ quan, đơn vị đã triển khai Hội nghị truyền hình trực tuyến)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tửTRANG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ TAM KỲ
ĐỊA CHỈ: 159 TRƯNG NỮ VƯƠNG - THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM
Email: vhttttamky.quangnam.@gov.vn - Điện thoại: 02353. 851.208
Quản lý nội dung: Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. Quản trị và thiết kế: Ông Thái Viết Cam - Chuyên viên
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000142568