default orange

Chi tiết tin

Các quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 5 năm (2014-2018, 2015-2019 và 2016-2020) và kết quả công nhận năm 2020

Người đăng: Admin VHTT Ngày đăng: 16:52 | 26/10 Lượt xem: 409

Quyết định công nhận 05 năm 2016-2020 tải file Quyết định, file Danh sách kèm theo
Quyết định công nhận và cấp bằng công nhận 5 năm 2014-2018 - tải file
Quyết định công nhận và cấp bằng công nhận 5 năm 2015-2019 - tải file
Thông báo không công nhận 5 năm 2015-2019 - tải file
Quyết định công nhận năm 2020 - tải file
Quyết định công nhận lần đầu (2019-2020)- tải file
Thông báo không đạt năm 2020 - tải file

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tửTRANG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ TAM KỲ
ĐỊA CHỈ: 159 TRƯNG NỮ VƯƠNG - THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM
Email: vhttttamky.quangnam.@gov.vn - Điện thoại: 02353. 851.208
Quản lý nội dung: Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. Quản trị và thiết kế: Ông Thái Viết Cam - Chuyên viên
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000134290