default orange

Văn bản - Tài liệu

Loại văn bản: Các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: UBND thành phố
Số/Ký hiệu: 05/CT-UBND
Ngày ban hành: 29/03/2020
Người ký: Nguyễn Hồng Quang- Chủ tịch UBND thành phố
Ngày hiệu lực: 29/03/2020
Chỉ thị
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CT 05-CT- UBND phòng, chống dịch Covid 19.pdf[ Tải về ]1.83 Mb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố


Chính phủ điện tửTRANG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ TAM KỲ
ĐỊA CHỈ: 159 TRƯNG NỮ VƯƠNG - THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM
Email: vhttttamky.quangnam.@gov.vn - Điện thoại: 02353. 851.208
Quản lý nội dung: Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. Quản trị và thiết kế: Ông Thái Viết Cam - Chuyên viên
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000029096