default orange

Du lịch

 
Di tích cách mạng - Di tích danh nhân Quảng Nam

          Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc, Quảng Nam là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng và là vùng chiến trường vô cùng ác liệt. Những địa danh:

Các văn bản liên quan đến "Tuần Du lịch biển Tam Thanh - năm 2014"

Các văn bản liên quan đến "Tuần Du lịch biển Tam Thanh - năm 2014"

 

TẢI KẾ HOẠCH

TẢI LỊCH TRÌNH

...
Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

XEM CHI TIẾT

Địa đạo Kỳ Anh - di tích lịch sử cấp quốc gia

TAM THĂNG VÙNG CÁT ANH HÙNG      

Xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.


     ...

Giới thiệu di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia "Văn Thánh Khổng Miếu"

 VĂN THÁNH KHỔNG MIẾU

DI TÍCH KIẾN TRÚC - NGHỆ THUẬT CẤP QUỐC GIA 

Địa chỉ: KP 9, Phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch

Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch

TẢI VỀ

Luật Du lịch

LUẬT DU LỊCH

XEM CHI TIẾT

Chính phủ điện tửTRANG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ TAM KỲ
ĐỊA CHỈ: 159 TRƯNG NỮ VƯƠNG - THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM
Email: vhttttamky.quangnam.@gov.vn - Điện thoại: 02353. 851.208
Quản lý nội dung: Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. Quản trị và thiết kế: Ông Thái Viết Cam - Chuyên viên
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000142585