default orange

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

 
Hướng dẫn triển khai thực hiện công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”,“”,“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Hướng dẫn triển khai thực hiện công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”,“”,“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

TẢI VĂN BẢN  FILE WORD

TẢI...

Quyết định cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016

Xem và tải file quyêt định

Hướng dẫn chấm điểm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017

Phụ lục 1- tổng hợp chung

Bảng chấm điểm

Hướng dẫn chấm điểm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017

Tải file

Các Văn bản Hướng dẫn chấm điểm Cơ quan, đơn vị, doanh ngệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018

Công văn Hướng dẫn

Phụ lục chung

Bảng chấm điểm

Hướng dẫn và các biểu mẫu công nhận CQ, ĐV, DN đạt chuẩn VH 2019

 Hướng dẫn và các biểu mẫu công nhận CQ, ĐV, DN đạt chuẩn VH 2019

file HD

Bảng giải trình chấm điểm

Phụ lục...

Các quyết định công nhận CQ, ĐV, DN đạt chuẩn VH từ năm 2012-2019

Quyết định năm 2015 (Lưu ý: Trong QĐ năm 2015 có cả danh sách công nhận bắt đầu từ năm 2012, 2013,2014)

Quyết định năm 2016

QĐ bổ sung trường Nguyễn...

Quyết định ban hành tiêu chí xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2017

Quyết định ban hành tiêu chí xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp đạt chuẩn văn hóa năm 2017

Tải tại đây

File mềm

Chính phủ điện tửTRANG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ TAM KỲ
ĐỊA CHỈ: 159 TRƯNG NỮ VƯƠNG - THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM
Email: vhttttamky.quangnam.@gov.vn - Điện thoại: 02353. 851.208
Quản lý nội dung: Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. Quản trị và thiết kế: Ông Thái Viết Cam - Chuyên viên
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000049345