default orange

Thông báo

 
12
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 2, tin tức 1 đến 10 trong 14 tin tức.
Cập nhật bản tin phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố (từ ngày 6/8 đến nay)
UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2220/QĐ-UBND về tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tạm hoãn Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh lân cận, dự kiến từ ngày 03-06/8/2020, tại tỉnh Quảng Nam
Thông báo kết luận số 275/TB-UBND ngày 28/7/2020 của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân về phương án chốt chặn, phòng chống dịch Covod-19
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 273/TB-UBND ngày 27/7/2020 về KL của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ban hành CV 415/KSBT-PCBTN hỗ trợ phát thông tin đến người dân Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covied-19
UBND tỉnh ban hành CV 4201/UBND-KGVX ngày 25/7/2020 tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp khẩn triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành QĐ 1776/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 Danh mục DVC trực tuyến mức 3, 4 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chính phủ điện tửTRANG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ TAM KỲ
ĐỊA CHỈ: 159 TRƯNG NỮ VƯƠNG - THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM
Email: vhttttamky.quangnam.@gov.vn - Điện thoại: 02353. 851.208
Quản lý nội dung: Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. Quản trị và thiết kế: Ông Thái Viết Cam - Chuyên viên
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000080429