default orange

Thông báo

   
12
Số tin/trang:
select
 Trang 2 trong 2, tin tức 11 đến 18 trong 18 tin tức.
Công văn số 967/UBND-VP ngày 03/5/2021 của UBND thành phố về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 966/UBND-VP ngày 03/5/2021 của UBND thành phố về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch Covid-19
Các Phiếu khảo sát triển khai Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025
Cập nhật bản tin phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố (từ ngày 6/8 đến nay)
UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2220/QĐ-UBND về tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tạm hoãn Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh lân cận, dự kiến từ ngày 03-06/8/2020, tại tỉnh Quảng Nam
Thông báo kết luận số 275/TB-UBND ngày 28/7/2020 của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân về phương án chốt chặn, phòng chống dịch Covod-19
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 273/TB-UBND ngày 27/7/2020 về KL của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ban hành CV 415/KSBT-PCBTN hỗ trợ phát thông tin đến người dân Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covied-19

Chính phủ điện tửTRANG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ TAM KỲ
ĐỊA CHỈ: 159 TRƯNG NỮ VƯƠNG - THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM
Email: vhttttamky.quangnam.@gov.vn - Điện thoại: 02353. 851.208
Quản lý nội dung: Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. Quản trị và thiết kế: Ông Thái Viết Cam - Chuyên viên
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000134255