default orange

Văn bản chỉ đạo, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Loại văn bản: Các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Phòng Văn hóa và Thông tin
Số/Ký hiệu: Bản tin số 12
Ngày ban hành: 19/08/2020
Người ký: Tiểu ban Truyền thông - BCĐ phòng chống dịch Covid
Ngày hiệu lực: 19/08/2020
Bản tin
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:ban_tin_6h00_19-8_BAN HÀNH (3).signed.pdf[ Tải về ]974.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông tin tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố


Chính phủ điện tửTRANG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ TAM KỲ
ĐỊA CHỈ: 159 TRƯNG NỮ VƯƠNG - THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM
Email: vhttttamky.quangnam.@gov.vn - Điện thoại: 02353. 851.208
Quản lý nội dung: Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. Quản trị và thiết kế: Ông Thái Viết Cam - Chuyên viên
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000134274