vbinh

ngvu quang cao

Liên Kết Web

THANH UY1

THANH PHO TAM KY1

PHONG GD1

phong Nôi vu

dai 21

THANH DOAN1

banner

nha van hoa

+ GIỜ HIỆN TẠI +

JS required
JS required


Phát huy giá trị văn hóa đất Quảng: Dựa vào cộng đồng

Email In PDF.

Cùng với sự phát triển của tỉnh, những năm qua, ngành văn hóa Quảng Nam đã có nhiều biến chuyển tích cực. Nhân kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh, phóng viên Báo Quảng Nam có cuộc trò chuyện cùng Giám đốc Sở VH-TT&DL - ông Đinh Hài về những thành tựu cũng như hướng phát triển của ngành trong thời gian tới.

alt
Lễ hội dân gian ở Điện Bàn do người dân tổ chức. Ảnh: SONG ANH

- Ông có thể cho biết những thành tựu nổi bật của ngành văn hóa trong 15 năm, kể từ ngày tái lập tỉnh?

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, ngành văn hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Trong đó, thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đến nay toàn tỉnh có 283 di tích cấp tỉnh, 52 di tích quốc gia được xếp hạng. Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Mở rộng giao lưu văn hóa với các địa phương trong nước và quốc tế; tạo điều kiện để nhân dân tổ chức các lễ hội dân gian truyền thống, góp phần bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hóa đất Quảng.

Hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, trở thành một phong trào cách mạng của toàn dân. Phong trào đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, bảo vệ môi trường, giữ gìn phát huy thuần phong mỹ tục và truyền thống tốt đẹp của quê hương. 

- Từ nền tảng của những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, văn hóa Quảng Nam định hướng phát triển như thế nào, thưa ông?

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh đến năm 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua, ngành văn hóa tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch với mục tiêu trọng tâm hướng các hoạt động vào việc xây dựng con người, làm cho người dân tự hào về truyền thống văn hóa Quảng Nam. Từ bản sắc văn hóa Việt Nam, đặc trưng văn hóa Quảng Nam để xây dựng các chương trình hoạt động văn hóa vừa gần gũi thiết thực, vừa hướng đến và hội nhập với nền văn hóa đương đại nhằm thỏa mãn đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội.
Trước hết, tập trung bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng thiết chế văn hóa, đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa. Gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới với phát triển văn hóa. Tăng cường các biện pháp xây dựng, phát triển văn nghệ quần chúng, hướng dẫn, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc. Mở rộng phong trào đưa dân ca vào trường học trên địa bàn tỉnh. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm mức độ chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền trong tỉnh.

- Với những việc cần làm như đã nêu, ngành sẽ gặp khó khăn khi đội ngũ cán bộ văn hóa ở cấp cơ sở đến thời điểm này còn khá mỏng?

Thực trạng về tổ chức và đội ngũ cán bộ văn hóa tuyến xã hiện nay của ngành đang gặp nhiều khó khăn về biên chế, trình độ chuyên môn và thiếu ổn định. Để thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, ngành đang xây dựng phương án đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao du lịch ở cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Xây dựng thí điểm một số mô hình theo vùng miền về bộ máy không chuyên trách quản lý các Trung tâm Văn hóa thể thao xã và Nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Ngành cũng sẽ chỉ đạo trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và du lịch tỉnh đào tạo các lớp trung cấp chuyên môn về quản lý văn hóa cho cấp xã. Xin chủ trương UBND tỉnh liên kết mở các lớp cử tuyển đào tạo cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo nguồn nhân lực tại chỗ ở các địa phương này. Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc bố trí ổn định biên chế và chi trả phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách làm công tác văn hóa cấp xã theo nghị quyết HĐND tỉnh. 

- Quảng Nam sở hữu một nền văn hóa dân gian khá đa dạng (đặc biệt ở các huyện vùng núi, vùng biển), ông có thể nói rõ hơn về vấn đề phát huy thế mạnh này?

Trước hết là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong quan hệ cộng đồng, các lễ hội dân gian của các dân tộc, các làn điệu dân ca, các hình thức diễn xướng dân gian, trò chơi dân gian, làng nghề. Bảo tồn các giá trị vật thể vốn là nét đẹp các làng quê, làng nghề... Đặc biệt, tiến hành điều tra, kiểm kê văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh để đề nghị công nhận đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, tập trung nghiên cứu khoa học về văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh một cách hệ thống và toàn diện, đẩy mạnh công tác sưu tầm gắn với phục dựng và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa, lễ hội gắn với đời sống của đồng bào. Tiếp tục xây dựng chiến lược dài hạn cho việc phục hồi, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thu hút khách du lịch. 

Để đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, giải pháp cốt lõi vẫn là đẩy mạnh công tác bảo tồn các giá trị văn hóa đi đôi với việc tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, hội nhập văn hóa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong tương lai, du lịch và công nghiệp văn hóa cũng sẽ đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế các địa phương khi có cách làm thích hợp.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

AN BÀNG

baoquangnam.com.vn

 

Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019); đồng thời, ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019); đồng thời, ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

     Chiều ngày 13.10.2019, Chi hội Nông dân – chi hội Phụ nữ thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019), Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019) và ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững. Tham dự buổi sinh hoạt có ông Nguyễn Hồng Lực – PCT UBND xã kiêm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực gia đình xã Tam Thanh, cán bộ quân dân chính thôn Hòa Trung và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của tất cả các cặp vợ - chồng thành viên câu lạc bộ.

Đọc thêm...
Các tin khác:

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

     Sáng ngày 30.5, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã tổ chức lễ khánh thành dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn” tại thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh. Đến dự có ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lee Si Hyung – Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, ông Lee Chul – Tham tán – Công sứ, Ban Kinh tế Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đọc thêm...
Các tin khác:

trang-tin-du-lich-thke

kham pha thke

Q

thu conhg vu thk

TTHC

du lich thke

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

BUEN

 nhac tk