vbinh

ngvu quang cao

Liên Kết Web

THANH UY1

THANH PHO TAM KY1

PHONG GD1

phong Nôi vu

dai 21

THANH DOAN1

banner

nha van hoa

+ GIỜ HIỆN TẠI +

JS required
JS required


Tôn trọng, lắng nghe góp ý

Email In PDF.
alt
Bà Nguyễn Thị Kim Dung.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đang triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trao đổi với báo Quảng Nam về một số nội dung xung quanh vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết:

Yêu cầu của công tác quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, phát huy vai trò tham gia góp ý xây dựng Đảng… Việc tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phải bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, chất lượng; không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

-  Công tác tổ chức hội nghị góp ý xây dựng Đảng của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội khác sẽ được tiến hành như thế nào để đạt được mục tiêu đề ra, thưa đồng chí?

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung: Hội nghị tham gia góp ý xây dựng Đảng được tiến hành sau hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết, vì vậy việc tổ chức hội nghị cần phải được chuẩn bị chu đáo theo kế hoạch cụ thể; phải thực sự tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp xây dựng Đảng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Trước khi tham gia góp ý kiến, cần quán triệt kỹ 3 nội dung kiểm điểm đã nêu trong Nghị quyết. Một là về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên và người đứng đầu về những hạn chế, khuyết điểm. Hai là những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý, sự phát triển của ngành, địa phương. Ba là những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu… 

Theo hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có hướng dẫn việc tổ chức hội nghị tham gia góp ý xây dựng Đảng cho Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và thường vụ các đoàn thể. Theo đó, đối tượng góp ý là tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị góp ý sẽ hoàn thành trước ngày 25.6.

alt
Hội nghị Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Phương châm tiến hành hội nghị góp ý xây dựng Đảng phải thật sự dân chủ, cởi mở; đề cao trách nhiệm, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, thẳng thắn, chân thành, khách quan, không nể nang, né tránh. Vấn đề quan trọng nhất là tất cả chúng ta từ trên xuống dưới đều phải có quyết tâm lớn, có sự đồng thuận cao, có phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, có biện pháp thực hiện khả thi, quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục, không nóng vội hay cực đoan… Có như vậy mới tập trung làm rõ những vấn đề bức xúc và đề xuất, kiến nghị những giải pháp thiết thực để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Về phương pháp tiến hành lấy ý kiến, lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể của tỉnh sẽ trực tiếp chủ trì hội nghị tham gia góp ý đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng tinh thần nội dung kế hoạch hướng dẫn của Tỉnh ủy. Ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân được tổng hợp bằng văn bản do đại diện lãnh đạo cơ quan Mặt trận, các đoàn thể ký tên, đóng dấu và gửi về ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 29.6. 

- Thưa đồng chí, để Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống, việc triển khai các công việc liên quan sẽ được tiến hành như thế nào?

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung: Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các quy chế, quy định về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể tỉnh. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế để Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp xây dựng, thực hiện kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Trên cơ sở đó, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời.

- Xin cảm ơn đồng chí!

DOÃN HOÀNG

baoquangnam.com.vn

 

 08-02-2020 Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

     Sáng ngày 30.5, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã tổ chức lễ khánh thành dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn” tại thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh. Đến dự có ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lee Si Hyung – Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, ông Lee Chul – Tham tán – Công sứ, Ban Kinh tế Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đọc thêm...
Các tin khác:

trang-tin-du-lich-thke

kham pha thke

Q

thu conhg vu thk

TTHC

du lich thke

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

BUEN

 nhac tk