vbinh

ngvu quang cao

Liên Kết Web

THANH UY1

THANH PHO TAM KY1

PHONG GD1

phong Nôi vu

dai 21

THANH DOAN1

banner

nha van hoa

+ GIỜ HIỆN TẠI +

JS required
JS required


“Chú trọng công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”

Email In PDF.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa trải qua đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt: kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí trong Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dành cuộc trao đổi với PV Báo Quảng Nam. Đồng chí cho biết:

Thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, những ngày vừa qua, tập thể Ban Thường vụ đã dành ra 4 ngày để kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ. Trước đó, Ban Thường vụ đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp với nhiều nội dung của các Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc; hàng chục ý kiến đóng góp của các cơ quan, các đồng chí lão thành cách mạng… Để chuẩn bị cho đợt kiểm điểm, việc tổng hợp các ý kiến đóng góp và chuẩn bị bản kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân đã được chuẩn bị theo tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, khoa học và chân thành trên cơ sở các nguyên tắc, quy định chung về xây dựng Đảng.

 

alt

- PV: Thưa đồng chí, trên cơ sở các nội dung góp ý của Trung ương và các tổ chức, cá nhân đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, đợt này đã tập trung kiểm điểm những vấn đề quan trọng nào?

Điều hết sức phấn khởi là các ý kiến đánh giá, gợi ý của Bộ Chính trị, các cơ quan trung ương cũng như ý kiến đóng góp của các tổ chức của tỉnh đối với tập thể Ban Thường vụ trước và sau thời điểm đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay đều đã được tập thể Ban Thường vụ kịp thời quán triệt chủ trương, nghị quyết của Trung ương, có sự vận dụng sáng tạo theo tình hình cụ thể của địa phương, luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cố gắng nỗ lực vươn lên, đề cao tinh thần trách nhiệm để từ đó Đảng bộ và nhân dân thực hiện khá tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, kinh tế - xã hội có những chuyển biến rõ nét, một số lĩnh vực phát triển nhanh, đạt những kết quả quan trọng và có tính toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị ổn định. Việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đoàn kết trong Đảng ngày càng củng cố, xã hội ngày càng đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

altTrong tình hình càng có nhiều yếu tố tiêu cực tác động như hiện nay, nếu có một biểu hiện nào thiếu niềm tin vào Đảng, vào đường lối lãnh đạo của Trung ương hay thiếu sáng tạo trong việc triển khai các chủ trương, đường lối... thì đó cũng là một biểu hiện của suy thoái về chính trị.
(Đồng chí NGUYỄN ĐỨC HẢI -
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy)

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật; giản dị, khiếm tốn, tận tụy với nhân dân... Đó là đánh giá về những ưu điểm chính của tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ. 

Bên cạnh đó, chúng tôi đã nhận được ý kiến đóng góp đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân có một số vấn đề cần hết sức chú ý. Trước hết là tinh thần triển khai Nghị quyết của Trung ương, làm sao cụ thể và sâu sát hơn; công tác tư tưởng cần nhạy bén hơn; nhận rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong quản lý tài nguyên - khoáng sản, trách nhiệm về xử lý hậu quả không tốt của việc phát triển thủy điện quá nhiều; vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư... Trong công tác cán bộ, các ý kiến đều có đánh giá tốt về sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, nhưng cũng cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề đào tạo, bố trí cán bộ, xây dựng đội ngũ kế thừa làm sao đáp ứng được yêu cầu hiện tại và tương lai.

- PV: Qua đợt sinh hoạt kiểm điểm lần này nổi lên vấn đề nào mà tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí cần quan tâm, thưa đồng chí?

Các vấn đề lớn được tập trung kiểm điểm, xem xét
Một trong những vấn đề được Ban Thường vụ tập trung xem xét, kiểm điểm là vấn đề phát triển kinh tế bền vững, vấn đề ô nhiễm môi trường ở các cụm, khu công nghiệp, tình trạng xả thải tràn lan của các doanh nghiệp, khách sạn trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ đã xem xét rất cụ thể các trường hợp, như cụm công nghiệp Thương Tín (Điện Bàn) việc khai thác cát sỏi ở Quế Sơn, các doanh nghiệp hoạt động khai thác vàng ở Phước Sơn, các khách sạn ở Hội An... làm ô nhiễm môi trường các dòng sông, gây lo lắng trong nhân dân. Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ nhận thấy khâu quy hoạch và kiểm tra chưa tốt, việc kiểm tra chưa thực chất...
Cạnh đó, Ban Thường vụ cũng đã xem xét trách nhiệm của thẩm định năng lực các chủ đầu tư, việc một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách thu hút đầu tư... dẫn đến nhiều dự án bị treo trong nhiều năm; vấn đề giải quyết tái định cư, chính sách đền bù còn bất cập gây dư luận không tốt.

Với tinh thần khoa học, thẳng thắn, chân thành và nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại yếu kém, tập thể Ban Thường vụ chú trọng kiểm điểm công tác tư tưởng của Đảng bộ trong tình hình hiện nay. Đó chính là một trong 3 nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4: ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và trên mỗi cương vị lãnh đạo cần phát huy vai trò là người đứng đầu. Từ sau đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, nhờ quán triệt tốt các nghị quyết của Đảng, tập thể Ban Thường vụ và các cá nhân trong Ban Thường vụ không có biểu hiện suy thoái về chính trị,  không vi phạm các quy định những điều Đảng viên không được làm. Đây là vấn đề hết sức quan trọng bởi trong tình hình càng có nhiều yếu tố tiêu cực tác động như hiện nay, nếu có một biểu hiện nào thiếu niềm tin vào Đảng, vào đường lối lãnh đạo của Trung ương hay thiếu sáng tạo trong việc triển khai các chủ trương, đường lối... thì đó cũng là một biểu hiện của suy thoái về chính trị.

Đối với vấn đề phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm của cá nhân phụ trách trên các lĩnh vực, Ban Thường vụ đã dành nhiều thời gian nghe trình bày của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND…, đặc biệt là bản thân tôi (Bí thư Tỉnh ủy) đã dành một buổi lắng nghe các ý kiến đóng góp, kiểm điểm toàn diện việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trên cương vị là một Bí thư chịu trách nhiệm trước toàn Đảng bộ và quần chúng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, vận động quần chúng, công tác cán bộ… Các đồng chí Phó Bí thư phụ trách trên từng lĩnh vực như đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng được đóng góp ý kiến, nêu lên những vấn đề về quản lý chính quyền, đặc biệt là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, quản lý đội ngũ cán bộ, vấn đề quản lý tài nguyên khoáng sản, việc quản lý điều hành các dự án công, vấn đề nhà đất cùng một số vấn đề khác. Tinh thần của kiểm điểm là chân thành, thẳng thắn, xây dựng. Ngoài ra, một số vụ việc cũng được nêu ra, phân tích nguyên nhân để tìm hướng khắc phục tốt hơn. Một vấn đề cũng đã đặt ra, phân tích tại hội nghị kiểm điểm này là chúng ta có nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động… nhưng triển khai chưa quyết liệt, chậm đi vào cuộc sống, hoặc tính toán chưa đúng nguồn lực để thực hiện một cách có hiệu quả.

- PV: Vậy qua đợt kiểm điểm này, kinh nghiệm nào cần được rút ra để chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác kiểm điểm, phê bình trong thời gian tới?
Trước hết, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh bản kiểm điểm và cả bản kiểm điểm cá nhân, xem xét mối liên hệ tập thể - cá nhân để xác định rõ trách nhiệm của mình, trên cơ sở đó đề ra lộ trình cụ thể, có kế hoạch tập trung khắc phục. Đối với một số vụ việc cụ thể, tập thể Ban Thường vụ sẽ tập trung các cơ quan như Ủy ban Kiểm tra đảng, các cơ quan thanh tra nhà nước giải quyết tồn tại, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm báo cáo Bộ Chính trị, xây dựng báo cáo rút kinh nhiệm để chỉ đạo cấp dưới thực hiện. 

- PV:  Xin cảm ơn đồng chí.

Xử lý quyết liệt trong quản lý rừng và khai thác tài nguyên khoáng sản
- PV: Trong các nội dung góp ý cho Ban Thường vụ và cho cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ nổi lên những tồn tại về công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản. Xin đồng chí cho biết đã kiểm điểm nội dung này như thế nào và hướng giải quyết ra sao?
- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải:
Quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản là vấn đề nóng của Quảng Nam đã được Ban Thường vụ nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận trách nhiệm của mình. Ban Thường vụ đã có những chỉ đạo hết sức cụ thể, quyết liệt đối với các ngành, địa phương ngay từ sau đại hội Đảng bộ tỉnh, cụ thể là Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy về quản lý bảo vệ rừng, các chương trình cụ thể của UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ  rừng - tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững. Ban Thường vụ trong quá trình triển khai thực hiện đã kiểm tra việc thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu ở các huyện miền núi, giám sát trách nhiệm tập thể Ban Thường vụ các huyện và một số xã - nơi đã xảy ra một số điểm nóng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép; hiện đã tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ việc liên quan.
Nếu nhìn nhận vấn đề một cách tích cực, kết quả kiểm tra, giám sát đó đã có kết quả quan trọng, chứng minh bằng việc tỷ lệ che phủ rừng của Quảng Nam còn tương đối lớn, được nâng lên hằng năm. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận là công tác này vẫn còn nhiều tồn tại, chưa quyết liệt. Kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ đã nhìn nhận: chủ trương, giải pháp đã có nhưng việc triển khai thực hiện chưa nghiêm, chưa phân định rõ chức năng, nhiệm vụ người đứng đầu. Thời gian tới, việc phân cấp quản lý cần tiếp tục phân định rõ hơn, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tránh đùn đẩy việc cho cấp trên, để kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện một cách nghiêm túc.
Những góp ý về công tác cán bộ cho rằng chúng ta thực hiện chưa tốt việc đào tạo, bố trí công tác chưa đảm bảo, chưa chuẩn bị tốt cho đội ngũ kế cận, chưa cân đối các vùng miền… Ban Thường vụ đã kiểm điểm, khẳng định Quảng Nam không có biểu hiện cục bộ địa phương, công tác đào tạo, sử dụng cán bộ đều theo quy trình nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Ban Thường vụ cũng đã nhìn nhận nhiều địa phương còn khép kín trong công tác cán bộ, việc luân chuyển chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng tình hình hiện nay, chưa thực sự đổi mới bộ máy… Cũng có tình trạng cán bộ kế cận hụt hẫng. Do vậy, hướng đến của Ban Thường vụ xác định là tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, tăng cường đào tạo cán bộ miền núi, đảm bảo bố trí cán bộ hợp lý các vùng miền, trên từng ngành, lĩnh vực để có thể đảm đương được công việc.

 

DOÃN THÀNH TRÍ

Nguồn: http://baoquangnam.com.vn

 

Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019); đồng thời, ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019); đồng thời, ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

     Chiều ngày 13.10.2019, Chi hội Nông dân – chi hội Phụ nữ thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019), Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019) và ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững. Tham dự buổi sinh hoạt có ông Nguyễn Hồng Lực – PCT UBND xã kiêm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực gia đình xã Tam Thanh, cán bộ quân dân chính thôn Hòa Trung và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của tất cả các cặp vợ - chồng thành viên câu lạc bộ.

Đọc thêm...
Các tin khác:

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

     Sáng ngày 30.5, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã tổ chức lễ khánh thành dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn” tại thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh. Đến dự có ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lee Si Hyung – Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, ông Lee Chul – Tham tán – Công sứ, Ban Kinh tế Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đọc thêm...
Các tin khác:

trang-tin-du-lich-thke

kham pha thke

Q

thu conhg vu thk

TTHC

du lich thke

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

BUEN

 nhac tk