vbinh

ngvu quang cao

Liên Kết Web

THANH UY1

THANH PHO TAM KY1

PHONG GD1

phong Nôi vu

dai 21

THANH DOAN1

banner

nha van hoa

+ GIỜ HIỆN TẠI +

JS required
JS required


Đảng ủy phường Trường Xuân Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị; Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh uỷ Quảng Nam.

Email In PDF.

     Sáng ngày 24/5, Đảng ủy phường Trường Xuân tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt độngcủa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”; Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh uỷ Quảng Nam về việc “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

      Về dự buổi tổng kết có các Đ/c đại biểu các hội đoàn thể thành phố; trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đoàn thể phường, Bí thư các chi bộ trực thuộc. Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường chủ trì hội nghị.

tx

Quan cảnh hội nghị


       Trong 10 năm qua kể từ khi có Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị, hoạt động của Mặt trận và các Đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, đổi mới phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Hệ thống tổ chức, bộ máy của Mặt trận, các đoàn thể phường được tăng cường về chất lượng. Công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị, xã hội được quan tâm. Qua đó đã tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với Chính quyền quan tâm chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền có nhiều đổi mới thông qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng, an ninh trong thời gian qua.
       Kết luận tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Thường xuyên kiện toàn, bổ sung thay thế kịp thời thành viên Ban công tác Mặt trận; hội viên, đoàn viên ở khu dân cư theo quy định của Điều lệ. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hàng năm, có chương trình phối hợp thống nhất hành động, có chuyên đề đi sâu từng đối tượng vận động, từng chuyên đề trọng tâm về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chủ động đề xuất, xây dựng kế hoạch phối hợp và đề nghị UBND phường bảo đảm những điều kiện về tài chính và phương tiện, vật chất để Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện và nâng cao vai trò của mình trên những lĩnh vực hoạt động như tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, thực hiện quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước theo quy định của pháp luật./.


Tin, ảnh: Đình Tân,VHXH
Phường Trường Xuân

 

 08-02-2020 Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

     Sáng ngày 30.5, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã tổ chức lễ khánh thành dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn” tại thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh. Đến dự có ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lee Si Hyung – Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, ông Lee Chul – Tham tán – Công sứ, Ban Kinh tế Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đọc thêm...
Các tin khác:

trang-tin-du-lich-thke

kham pha thke

Q

thu conhg vu thk

TTHC

du lich thke

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

BUEN

 nhac tk