vbinh

ngvu quang cao

Liên Kết Web

THANH UY1

THANH PHO TAM KY1

PHONG GD1

phong Nôi vu

dai 21

THANH DOAN1

banner

nha van hoa

+ GIỜ HIỆN TẠI +

JS required
JS required
Chính Trị

Kể chuyện ở "Rừng cây Bác Hồ"

Email In PDF.

Khi vầng trăng chênh chếch, những câu chuyện kể về Bác Hồ giữa rừng cây cổ thụ càng gây xúc động với nhiều người dân phường An Phú (TP. Tam Kỳ).

 

Lấy phiếu tín nhiệm để xây dựng đội ngũ cán bộ

Email In PDF.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy vừa tổ chức hướng dẫn triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với cán bộ lãnh đạo các cấp. Công tác này được thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chú trọng thực hiện

 

“Chú trọng công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”

Email In PDF.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa trải qua đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt: kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí trong Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dành cuộc trao đổi với PV Báo Quảng Nam. Đồng chí cho biết:

 

Hội nghị Tỉnh ủy đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Email In PDF.

Chiều ngày 16.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình tình  triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị,  đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn  việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình do Bộ Chính trị tổ chức ngày 13.8 vừa qua. Theo đó, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và khoa học, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã  tiến hành công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với  tập thể và cá nhân các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư  một cách nghiêm túc, kỹ càng, trên tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh; thể hiện tính gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, hội nghị cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo tổ chức kiểm điểm của các cấp ủy đảng.   

 

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Email In PDF.

Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác”. Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” như là một đơn thuốc hữu hiệu giải quyết những vấn đề còn yếu kém, bất cập trong Đảng. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm.

Trước năm 1930 khi chưa có Đảng, đất nước ta chìm đắm dưới ách thống trị, áp bức hơn 80 năm của thực dân Pháp và hàng trăm năm của chế độ phong kiến. Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam.

82 năm qua, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền, lập nhà nước dân chủ nhân dân, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, đưa đất nước ta từng bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ đã kịp thời xác định một cách đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sau hơn 25 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đoàn kết toàn dân, đất nước ta đã vươn lên giành nhiều thắng lợi mới. Cùng với sự phát triển không ngừng của đất nước, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Trong thế và vận hội mới Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đảng ta cũng đã và đang từng bước trưởng thành và lớn mạnh hơn về mọi mặt. Những thành tựu đã đạt được là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, bên cạnh những cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng thì hiện nay trong Đảng đang xuất hiện một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí... Vì ham danh lợi mà để đồng tiền chi phối lập trường, ý chí; vì tham quyền chức mà đánh mất đạo đức, lương tâm và điều đáng lo ngại là thực trạng đó đang diễn ra với mức độ và phạm vi ngày càng tăng ngay ở một số cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cấp cao. Đó là những vấn đề nổi cộm về công tác xây dựng đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Đó là những“con sâu bỏ rầu nồi canh”, một căn bệnh đang có dấu hiệu lây lan, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, nếu chậm khắc phục sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Thực trạng đó đang diễn ra trong Đảng. Đảng đã nhìn thấy và chọn một phương thuốc thiết thực và hữu hiệu để chữa trị tận gốc bằng Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là một nghị quyết rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu của tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết này: “Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân”.

Thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân dẫn tới những khuyết điểm, yếu kém kể trên phải kể đến cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, vì sa vào chủ nghĩa cá nhân mà quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân, đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ rõ những vấn đề cấp bách cần phải triển khai ngay từ bây giờ. Đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng... Những vấn đề này có liên hệ mật thiết với nhau, đòi hỏi chúng ta phải triển khai đồng bộ, triệt để và nhất quán, trong đó xác định việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Vậy vấn đề đặt ra là, từ trước đến nay Đảng đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, đã chỉ đạo nhiều cuộc vận động đổi mới, chỉnh đốn Đảng nhưng trong Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, chưa ngăn chặn, đẩy lùi được. Chúng ta đã nhiều lần đặt câu hỏi lỗi đó là do đâu?

Đó chẳng phải là do lỗi của chính chúng ta? Do sự yếu kém, thiếu kiên quyết trong công tác giáo dục, lãnh đạo, quản lý; sự thiếu rèn luyện, tu dưỡng, thực hành liêm chính của một số cán bộ, đảng viên; sự thiếu gương mẫu của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Suy đến cùng là do không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân. Bác Hồ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng: “chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác, là giặc nội xâm, nó không mang gươm, mang súng nhưng vô cùng nguy hiểm; nó kéo người ta xuống dốc không phanh. Mọi thứ xấu xa, hư hỏng đều sinh ra từ căn bệnh này”. Nếu không đánh bại, không quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì Đảng ta không thể trong sạch, vững mạnh, không thể là một đảng cách mạng chân chính hết lòng vì nước, vì dân. Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Hồ Chí Minh nhấn mạnh, “chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác”. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Bác cũng chỉ rõ “chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm” như bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ…

Chính vì vậy, Đảng cần định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng cho đảng viên, để mỗi cán bộ, đảng viên “phải thật thà tự xét và xét đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào, thì phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp sửa chữa lẫn nhau. Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình.” (Trích tác phẩm Sửa đổi lối làm việc). Phê bình và tự phê bình để làm gì? Để quét sạch chủ nghĩa cá nhân, chỉ có quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng mới làm cho Đảng vững mạnh, là đạo đức là văn minh, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng tiến lên. Phê bình và tự phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Thực chất của phê bình và tự phê bình là góp ý giúp đồng chí, đồng nghiệp và tự bản thân kiểm điểm lại xem những gì làm được và chưa làm được hoặc còn thiếu sót, sai lầm để từ đó phát huy cái tốt, tìm ra biện pháp khắc phục, sửa chữa. Phê bình là để giúp nhau cùng tiến bộ, vững vàng hơn và là sự thể hiện tình cảm đồng chí chân thành chứ không phải lợi dụng phê bình để đấu đá, hạ bệ lẫn nhau làm ảnh hưởng xấu đến đoàn kết nội bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, như người ta rửa mặt hàng ngày… phải kiên quyết, ráo riết, không nể nang… tự phê bình và phê bình phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Song trên thực tế để phê bình và tự phê bình đạt được kết quả không phải là điều dễ dàng, một khi chủ nghĩa cá nhân, bệnh tham lam, óc hẹp hòi, cái lợi ích riêng đang còn “ẩn náu” trong mỗi con người.

Để Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thực sự trở thành phương thuốc hữu hiệu, thực sự có hiệu quả và đi vào đời sống đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên mà trước hết là những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, dũng cảm, nói đi đôi với làm, phải đề cao lòng tự trọng trong mỗi cá nhân đồng thời phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xem đây là một hành động cách mạng của Người Cộng sản vì sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc, với quyết tâm “dù có khó mấy cũng phải làm” như lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Nguyễn Thành Huế

xaydungdang.org.vn

 

 

 


Trang 2 trong tổng số 5

Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019); đồng thời, ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019); đồng thời, ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

     Chiều ngày 13.10.2019, Chi hội Nông dân – chi hội Phụ nữ thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019), Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019) và ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững. Tham dự buổi sinh hoạt có ông Nguyễn Hồng Lực – PCT UBND xã kiêm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực gia đình xã Tam Thanh, cán bộ quân dân chính thôn Hòa Trung và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của tất cả các cặp vợ - chồng thành viên câu lạc bộ.

Đọc thêm...
Các tin khác:

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

     Sáng ngày 30.5, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã tổ chức lễ khánh thành dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn” tại thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh. Đến dự có ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lee Si Hyung – Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, ông Lee Chul – Tham tán – Công sứ, Ban Kinh tế Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đọc thêm...
Các tin khác:

trang-tin-du-lich-thke

kham pha thke

Q

thu conhg vu thk

TTHC

du lich thke

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

BUEN

 nhac tk