vbinh

ngvu quang cao

Liên Kết Web

THANH UY1

THANH PHO TAM KY1

PHONG GD1

phong Nôi vu

dai 21

THANH DOAN1

banner

nha van hoa

+ GIỜ HIỆN TẠI +

JS required
JS required
Nhiệm vụ chính trị

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII): Lắng nghe ý kiến từ nhân dân

Email In PDF.

ĐCSVN) - Trong việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, tiêu biểu trong xây dựng văn hoá ở cơ sở, tiêu chí quan trọng nhất là được nhân dân, dư luận đồng tình lựa chọn và tôn vinh.

 

Lịch sử lập hiến Việt Nam - những chặng đường phát triển

Email In PDF.

LTS: Trong lịch sử lập hiến Việt Nam, mỗi bản Hiến pháp ra đời đều gắn liền với một giai đoạn phát triển của cách mạng, của toàn dân tộc. Nhân dịp Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức lấy ý kiến toàn dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Báo Quảng Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Lê Phước Thanh về lịch sử lập hiến Việt Nam.

 

Thành lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương

Email In PDF.

(QNO) - Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI, ngày 28.12.2012, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 158-QĐ/TW về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 159-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương.

Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quyết định số 160-QĐ/TW về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Quyết định số 161-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ Chính trị cũng ban hành các Quyết định số 655-QĐNS/TW về việc phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Quyết định số 656-QĐNS/TW của Bộ Chính trị phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

 

D.Hoàng

Báo Quảng Nam online

 

Cán bộ, gốc của mọi vấn đề

Email In PDF.

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có đi vào lòng dân hay không, có đạt hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào năng lực, tâm huyết của  đội ngũ cán bộ các cấp.
HỘI nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vừa qua đã thảo luận xây dựng Đề án “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương - Bộ Chính trị - Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng - Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo”. Trong tình hình thực tế hiện nay, đây là một Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược, gắn với vận mệnh của Đảng, của chế độ và đất nước. Bởi lẽ cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề. Chỉ một sai lầm nhỏ, dù không có ý thức của cán bộ cấp cao, cũng có sức “lan tỏa”, ảnh hưởng rất lớn.

Lâu nay, khi nói đến công tác cán bộ, thường phải chọn người có đức có tài, người cán bộ phải lấy đức làm gốc, tài là quan trọng. Tài của người lãnh đạo trước hết là phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, phải biết nêu gương, thuyết phục, quy tụ được lòng người, đóng vai trò trung tâm, thủ lĩnh của một tổ chức. Đã là thủ lĩnh phải luôn luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn luôn chấp nhận hy sinh vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, vì danh dự và uy tín của Đảng, của chế độ.

alt
Đại biểu tham gia góp ý đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị gó
 ý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).            Ảnh: VINH ANH

Vì vậy, việc quy hoạch đào tạo cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tài đã khó, xây dựng và đào tạo được cán bộ xứng đáng làm thủ lĩnh là vô cùng khó. Hiện tại, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chúng ta không phải thiếu, không phải ít và cũng không phải không đủ năng lực và trình độ. Nhưng cứ đến mỗi kỳ đại hội, chúng ta lại lúng túng trong sắp xếp và bố trí. Cái lúng túng của ta hiện nay, theo tôi nghĩ, công tác cán bộ lâu nay chỉ ăn xổi, sắp xếp theo cảm tính của một số cán bộ lãnh đạo. Nói quy hoạch nhưng chưa bao giờ thực hiện quy hoạch một cách nghiêm túc. Trong công tác cán bộ thường mắc phải bệnh tả khuynh, có lúc hữu khuynh. Nhìn nhận người theo kiểu sống lâu lên lão làng, theo tuổi tác, theo vùng miền, theo bằng cấp. Tệ bằng cấp dẫn đến hư hỏng đội ngũ cán bộ. Vì muốn được làm lãnh đạo phải có bằng cấp, nên sinh ra nạn bằng cấp giả. Những người dùng bằng cấp giả vốn là người không có đạo đức, không có đạo đức khi làm lãnh đạo sẽ sinh ra nhiều bệnh khác, gây tác hại không ít cho bộ máy công quyền.

Để khắc phục tình trạng đó, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thảo luận xây dựng đề án quy hoạch cán bộ là đáp ứng kịp thời tình trạng vừa thiếu, vừa thừa, vừa lúng túng trong việc bố trí sắp xếp cán bộ hiện tại. Mặt khác đây là đề án có tầm quan trọng đặc biệt mang tính chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chế độ, bảo vệ và phát triển đất nước. Do vậy, trước hết phải đề ra tiêu chuẩn như Nghị quyết đã khẳng định: Phải là người có phẩm chất, năng lực uy tín, kiên định lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hiện nay, một số địa phương quy định tiêu chuẩn quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 - 2020 và sau đó phải là đại học chính quy. Như thế không phù hợp. Ví như số cán bộ sinh ra từ những năm 1975 - 1985, đến đầu những năm 1990 kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, nên trường hợp may mắn lắm mới học hết lớp 12 rồi đi xin việc làm. Đến khi kinh tế hồi phục, họ mới vừa làm vừa học bổ túc hoặc tại chức để vào đại học. Lực lượng này hiện nay là đội ngũ sung sức tuổi dưới 40 đang làm việc ở các ngành, các cấp nhưng vì không học chính quy nên bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, đào tạo là chưa phù hợp. Mặc khác, vấn đề bằng cấp chưa thật sự đánh giá đúng thực chất năng lực của con người, vì học tập là chuyện của cả đời người, phụ thuộc chủ yếu vào nỗ lực phấn đấu của mỗi người.

Để thực hiện tốt đề án quy hoạch cán bộ do Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề ra, nên tổ chức khảo sát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một cách nghiêm túc, thận trọng, khách quan để chọn lọc người có đức, có tài đưa vào danh sách bồi dưỡng đào tạo. Nghị quyết đã khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành - bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ”. Vì vậy, việc chọn lựa và đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, là cực kỳ hệ trọng. Với tình hình hiện nay, chọn người đủ đức, đủ tài là khó, nhưng chúng ta không cầu toàn, điều quan trọng là phải chọn người có đức, như Bác Hồ nói đức là gốc, tài là quan trọng. Nếu có tài mà không có đức thì tài ấy không những không làm nên việc có ích, mà còn làm hại đến Tổ quốc, đến nhân dân. Bác thường ví: “Trời có bốn mùa: xuân - hạ - thu - đông; Đất có bốn phương: đông - tây - nam - bắc; Người có bốn đức: cần - kiệm - liêm - chính. Phàm là cán bộ của Đảng, thấy việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cho đời sau là tâm nguyện của Bác. Chúng ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, đề án quy hoạch đội ngũ cán bộ do Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đề ra thành công sẽ đáp ứng được mong đợi của toàn Đảng, toàn dân.

 

NGUYỄN HỮU MAI

Báo Quảng Nam online

 

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Email In PDF.
Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của dân tộc Việt Nam, phục vụ lợi ích của nhân dân. Đảng và Dân có một mối quan hệ mật thiết. Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; là công bộc của dân, luôn lắng nghe, học hỏi nhân dân. Thực tế hơn 82 năm ra đời và phát triển của Đảng chứng minh, nhân dân luôn là người giám sát trung thành nhất việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng.

Nhân dân là người hiểu rõ và đánh giá đúng cán bộ, đảng viên nào tốt, xấu, có xứng đáng hay không, có lạm dụng chức quyền hay không, có gần gũi với nhân dân không ... Khi trong Đảng có những “con sâu làm rầu nồi canh”, có “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái… dần hình thành tâm lý hoài nghi trong nhân dân đối với không ít cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên có chức, quyền. Để nhân dân tin vào Đảng, các tổ chức đảng cần biết nghe dân phản ảnh, góp ý, phải loại bỏ những phần tử ấy ra khỏi Đảng.

Vai trò của người dân trong xây dựng Đảng hết sức quan trọng. Song trong nhiều năm qua, việc phát huy tinh thần thẳng thắn đóng góp, phê bình của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên có lúc, có nơi còn hạn chế, thậm chí còn xem nhẹ, không triển khai. Trong bối cảnh hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thì hơn lúc nào hết, vai trò của người dân cần phải được phát huy cao độ.

Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa ra bốn nhóm giải pháp, trong đó vai trò của nhân dân; mối quan hệ giữa tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên với nhân dân được nêu nhiều lần: Ở nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, Nghị quyết nêu rõ: “Định kỳ tổ chức để nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Trong nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, Nghị quyết cũng đề ra giải pháp thứ năm: “Trong năm 2012 ban hành quy chế giám sát (trực tiếp và gián tiếp) của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp…”.

Để thực hiện giải pháp trên có hiệu quả, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức. Tổ chức đảng, đảng viên phải thật sự cầu thị, tôn trọng quần chúng. Những ý kiến góp ý, phê bình của quần chúng đối với đảng viên, tổ chức đảng cần được ghi chép đầy đủ và kiểm tra, xác minh. Những ý kiến phê bình đúng đắn cần tiếp thu, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ để đảng viên trong chi bộ biết, có kế hoạch sửa chữa và thông báo cho nhân dân biết. Những góp ý chưa chính xác, những thắc mắc của dân cần được giải thích đầy đủ, kịp thời.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Người đứng đầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phải là người có dũng khí đấu tranh, có tinh thần trách nhiệm, biết khuyến khích, tổ chức quần chúng góp ý, phê bình theo tinh thần thẳng thắn, xây dựng…

Mỗi đảng bộ, chi bộ phải thường xuyên coi trọng việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
 
Tâm Đan
xaydungdang.org.vn

 

 


Trang 4 trong tổng số 9

Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019); đồng thời, ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019); đồng thời, ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

     Chiều ngày 13.10.2019, Chi hội Nông dân – chi hội Phụ nữ thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019), Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019) và ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững. Tham dự buổi sinh hoạt có ông Nguyễn Hồng Lực – PCT UBND xã kiêm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực gia đình xã Tam Thanh, cán bộ quân dân chính thôn Hòa Trung và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của tất cả các cặp vợ - chồng thành viên câu lạc bộ.

Đọc thêm...
Các tin khác:

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

     Sáng ngày 30.5, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã tổ chức lễ khánh thành dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn” tại thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh. Đến dự có ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lee Si Hyung – Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, ông Lee Chul – Tham tán – Công sứ, Ban Kinh tế Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đọc thêm...
Các tin khác:

trang-tin-du-lich-thke

kham pha thke

Q

thu conhg vu thk

TTHC

du lich thke

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

BUEN

 nhac tk