vbinh

ngvu quang cao

Liên Kết Web

THANH UY1

THANH PHO TAM KY1

PHONG GD1

phong Nôi vu

dai 21

THANH DOAN1

banner

nha van hoa

+ GIỜ HIỆN TẠI +

JS required
JS required
Nhiệm vụ chính trị

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

Email In PDF.

Mạnh từ gốc rễ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong nhiều giải pháp thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đề cập.

TỔ chức cơ sở đảng là nền tảng, gốc rễ của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh” và “Các chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”. Trong đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ có liên quan đến sức chiến đấu, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng sẽ làm cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt, nhiệm vụ của chi bộ triển khai thuận lợi, nâng cao trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên, tăng cường tính kỷ luật của Đảng, quan hệ giữa Đảng với quần chúng thêm gắn kết. Một chi bộ chỉ nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nếu giữ được nền nếp và chất lượng sinh hoạt. Ví như chuyện đọc báo Đảng ở Chi bộ thôn Bích Ngô Tây, xã Tam Xuân 2, Núi Thành (báo Quảng Nam từng đề cập) đã tạo thành nếp sinh hoạt quen thuộc. Vào kỳ sinh hoạt của Chi bộ thôn Bích Ngô Tây không thể thiếu nội dung “đọc báo Đảng và bản tin nội bộ của huyện”. Từ những thông tin tiếp nhận qua báo Đảng, các đảng viên học tập và hướng dẫn cho bà con trong thôn những cách làm hay để phát triển kinh tế gia đình, mang những câu chuyện người tốt việc tốt giáo dục con cháu trong gia đình, thôn xóm.

alt
Gặp gỡ, chia sẻ tâm tư nguyện vọng, tạo sự gắn kết giữa cán bộ đảng viên với nhân dân là cách làm lâu nay Nam Giang thực hiện.                          Ảnh: TÂM CA

Hay như ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, thời gian qua các cấp ủy đảng chú trọng đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn đổi mới phương thức nên sinh hoạt chi bộ đã có nền nếp, chất lượng hơn trước. Một số chi bộ đã đưa ra giải pháp, xây dựng được chương trình sinh hoạt, gắn sinh hoạt chi bộ với  nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mỗi kỳ sinh hoạt, ngoài kiểm điểm thực hiện công tác xây dựng Đảng, một số chi bộ còn dành thời gian để sinh hoạt chuyên đề... Hoặc ở Nam Giang, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tà Bhing đề ra nghị quyết, xây dựng cụ thể chương trình hành động của đảng ủy. Mỗi tháng đảng ủy phân công đảng ủy viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản để nắm bắt kịp thời tình hình đời sống nhân dân, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó cũng là cách để đảng viên chịu sự giám sát của nhân dân và tăng cường khối đoàn kết giữa đảng viên với đảng viên, giữa đảng viên với nhân dân...

Tuy nhiên, hiện nay sinh hoạt chi bộ còn một số hạn chế như nhiều nơi chất lượng chưa cao, lấy sinh hoạt chuyên môn thay cho sinh hoạt chi bộ. Công tác tư tưởng thiếu nhạy bén, không nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên. Nhiều chi bộ trong sinh hoạt vẫn còn nặng về phổ biến, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước hoặc chỉ bàn về nhiệm vụ chuyên môn; ít chú ý đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi bộ cũng như tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa nhiều và còn lúng túng trong việc chọn nội dung...

Để khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng nghĩa với nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, tập thể chi ủy và cá nhân bí thư chi bộ cần thể hiện tốt hơn vai trò đầu tàu, đầu tư suy nghĩ tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt. Nói về công tác Xây dựng Đảng ở cơ sở, ông Nguyễn Thanh Hảo - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Khối Các cơ quan tỉnh cho rằng, muốn cải thiện chất lượng sinh hoạt chi bộ phải nâng cao chất lượng đảng viên, đó là giải pháp cơ bản có tính lâu dài. Điều này đòi hỏi cấp ủy các cấp phải thường xuyên nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đến lợi ích chính đáng của đảng viên, cán bộ nhân viên trong đơn vị. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và có chế độ khen thưởng, chế độ trách nhiệm để kích thích, tạo động lực tinh thần đối với đảng viên có uy tín được chi bộ bầu vào chi ủy, đảm trách nhiệm vụ bí thư chi bộ.

Ngày 12.4, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ công bố 10 bộ sách, tài liệu phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.
1. Tư cách người cách mạng tập hợp 6 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về đạo đức cách mạng.
2. Giới thiệu tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về tác phẩm quan trọng này.
3. Tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.
4. Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta do GS-TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ biên.
5. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của GS-TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
6. Quyết tâm cao, biện pháp quyết liệt nhằm tạo chuyển biến mới về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
7. Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ mới của PGS-TS. Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
8. Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên do PGS-TS. Vũ Văn Phúc và PGS-TS. Ngô Văn Thạo đồng chủ biên.
9. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2020 do TS. Nguyễn Bá Ân chủ biên.
10. Phát hiện và sử dụng nhân tài của Nhiệm Ngạn Thân - một học giả nổi tiếng của Trung Quốc.(Doãn Hoàng)

LÊ VŨ

baoquangnam.com.vn

 

Kiện toàn mô hình Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng từ Trung ương xuống cơ sở

Email In PDF.

(ĐCSVN) –  Đây là một nội dung được nhấn mạnh trong Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, thời gian qua, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo Trung ương đã thể hiện vai trò của mình trong điều hành công tác PCTN trên phạm vi cả nước: đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác trong từng thời kỳ; xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) cũng như tăng cường phối kết hợp với các cơ quan liên ngành có liên quan đến công tác PCTN. Riêng Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai hiệu quả chủ trì việc kiểm tra, xây dựng các nội dung sơ kết, tổng kết công tác PCTN và thực hiện Luật PCTN 5 năm qua, đáp ứng vai trò tham mưu, giúp việc Tỉnh, Thành ủy trong chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp công tác PCTN ở địa phương...

Tuy nhiên, qua 5 năm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN còn thấp. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương hiệu quả chưa cao, chưa dành thời lượng thỏa đáng cho công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). Hầu hết các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo địa phương đều tham gia với hình thức kiêm nhiệm, thời gian dành cho thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là rất hạn chế. Một số Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh không nắm chắc tình hình hoạt động PCTN trên địa bàn. Nhiều thành viên kiêm nhiệm của Ban Chỉ đạo chưa ý thức đẩy đủ trách nhiệm và ít tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tại các cuộc họp định kỳ, các Ban Chỉ đạo thường chỉ kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác PCTN của kỳ trước và đề ra chương trình, kế hoạch cho kỳ sau mà ít kết luận hoặc có ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề cụ thể. Thêm vào đó, việc theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch lại thiếu sâu sát nên vai trò Ban Chỉ đạo chưa thực sự phát huy mạnh mẽ và hiệu quả thấp. Nhiều lúc, nhiều nơi, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN còn lúng túng về nội dung và phương thực hoạt động; số lượng cán bộ ít, kiêm nhiệm là chính; còn một số vướng mắc trong quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo với hệ thống các cơ quan chuyên trách về PCTN...

Tình hình đó đòi hỏi phải nhanh chóng kiện toàn lại hệ thống Ban Chỉ đạo từ Trung ương xuống cơ sở. Theo kiến nghị và đề xuất của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, cần triển khai 6 mô hình với tiêu chí là đủ sức mạnh, có thực quyền, hoạt động hiệu quả; bảo đảm sự độc lập cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước…

6 mô hình đó, bao gồm: (1)- Giữ mô hình như hiện nay, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; song cần hoàn thiện thêm về cơ chế hoạt động, bổ sung thêm một số thành viên cả chuyên trách và kiêm nhiệm. (2)- Ban Chỉ đạo do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo để đảm bảo thuận lợi trong việc chỉ đạo các cơ quan tư pháp đối với việc xử lý các vụ án tham nhũng và xử lý cán bộ, đảng viên. (3)- Ban Chỉ đạo do Chủ tịch nước trực tiếp chỉ đạo. (4)- Ban Chỉ đạo do Quốc hội trực tiếp chỉ đạo. (5)- Hợp nhất với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (6)- Chuyển Ban Chỉ đạo thành Ủy ban PCTN T.Ư, với việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ theo hướng tăng thẩm quyền cho ủy ban này.

Tuy nhiên, như khẳng định tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN ngày 7/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ: Với mô hình 1, ngay trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2012, đã có 16/22 thành viên của Chính phủ bỏ phiếu đồng ý. Do đó, trước các ý kiến đề xuất tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung các kiến nghị đề trình lên lấy ý kiến quyết định cuối cùng vào Hội nghị lầm thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4/2012.

Cũng tại Hội nghị nói trên, theo đề xuất của Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, đại diện tỉnh Quãng Ngãi, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, đại diện Ngân hàng Nhà nước, đại diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam... cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong PCTN, hạn chế những kẽ hở dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực; sớm ban hành luật giám định tư pháp và xây dựng trung tâm giám định tư pháp nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, đặc biệt với việc kiện toàn mô hình Ban Chỉ đạo PCTN từ Trung ương xuống địa phương trong tình hình hiện nay là cần thiết.

Có chăng, cần có một sự thống nhất cuối cùng để từ đó đưa ra một mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần củng cố lại chức năng, nhiệm vụ của hệ thống các Ban Chỉ đạo này, phát huy vai trò đắc lực của hệ thống Ban Chỉ đạo từ Trung ương xuống cơ sở vào công tác quản lý, theo dõi, điều hành, giám sát công cuộc đấu tranh PCTN ở nước ta hiện nay và thời gian tiếp theo./.

HNV

(www.cpv.org.vn)

 

 

Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền

Email In PDF.

Ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở phát biểu khai mạc Lễ phát động

Ngày15/02/2012, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài Biển, Đảo Việt Nam; Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012).

Chủ đề tư tưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động lần này nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, con người vùng biển, đảo Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ; Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng tới mọi tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và những thành quả của công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng và Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi:
+ Ngày 13/04/2012: Kết thúc nhận tranh: Biển, Đảo Việt Nam; Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới.
+ Ngày 30/04/2012: Kết thúc nhận tranh 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012).
 
THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về chủ đề:
Biển, Đảo Việt Nam; Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới
và kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1) Thông qua cuộc thi góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, con người vùng biển, đảo Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ, giáo dục truyền thống đoàn kết toàn dân, trên dưới một lòng, đồng bào trong nước cũng như sống ở nước ngoài thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm đem hết năng lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
2) Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
3) Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng tới mọi tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và những thành quả của công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 65 năm qua.
4) Tạo không gian cổ động trong ngày lễ lớn, khơi dậy sự sáng tạo trong sáng tác tranh cổ động của các họa sĩ phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền trong thời kỳ đất nước đổi mới và phát triển.
II. NỘI DUNG: Tác phẩm cần thể hiện rõ các chủ đề:
1. Đề tài Biển, Đảo Việt Nam: Tập trung thể hiện vẻ đẹp phản ánh đời sống của nhân dân vùng biển, đảo, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, của những người tham gia hoạt động trên biển, tiềm năng của thiên nhiên và con người vùng biển, đảo; giữ gìn trật tự, an ninh trên biển, đảo; tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lòng tự hào dân tộc của mỗi người Việt Nam.
2. Đề tài Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới: Phản ánh chân thực, sinh động nông thôn Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển. Qua đó biểu dương người nông dân Việt Nam khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đột phá trong cách làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời kỳ đổi mới; 19 tiêu chí để xây dựng mô hình nông thôn mới bao gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người/năm, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh, trật tự xã hội.
3. Đề tài kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012):  Phát huy truyền thống và đạo lý của dân tộc Việt Nam "Uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây"; Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", toàn dân chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những tấm gương người tốt, việc tốt, vượt khó trong lao động, sản xuất, học tập của các gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI
Các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám Khảo, Ban tư vấn và Ban Thư ký không được tham gia dự thi).
IV. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI
1) Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm x 79cm.
2) Tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện; khuyến khích các tác giả thể hiện tác phẩm trực tiếp bằng bút vẽ.
3) Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.
4) Mặt trước tác phẩm không được ký tên. Mặt sau, bên phải, góc dưới ghi rõ họ và tên (chữ in hoa); ngày tháng năm sinh; địa chỉ; số điện thoại của tác giả để tiện liên hệ.
 Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia không đúng thời gian quy định và về những hư hỏng, thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia đến Ban Tổ chức.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Biển, Đảo Việt Nam gồm:
+ 01 giải nhất: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)
+ 02 giải nhì: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng)
+ 02 giải ba: mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng)
+ 05 giải khuyến khích: mỗi giải 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
2. Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới:
+ 01 giải nhất: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)
+ 02 giải nhì: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng)
+ 02 giải ba: mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng)
+ 05 giải khuyến khích: mỗi giải 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
3. Kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012):
+ 01 giải nhất: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)
+ 02 giải nhì: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng)
+ 02 giải ba: mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng)
+ 05 giải khuyến khích: mỗi giải 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
+ Giải phong trào cho 3 chủ đề: Ban Tổ chức xét tặng 03 giải phong trào, mỗi giải 6.000.000đ (Sáu triệu đồng) cho các cơ quan, ban ngành đã vận động, tổ chức được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.
VI. SỬ DỤNG TÁC PHẨM
1) Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về chủ đề Biển, Đảo Việt Nam; Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012), không nhằm mục đích kinh doanh.
2) Tất cả các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Các tác phẩm đạt giải,  Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền về đề tài Biển, Đảo Việt Nam; Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ, cũng như trưng bày triển lãm và sử dụng để tuyên truyền trong toàn quốc dưới mọi hình thức và trên mọi phương tiện thông tin đại chúng trong các dịp lễ, kỷ niệm khác khi thấy phù hợp; Các tác giả và đơn vị đạt giải được Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận.
3) Các tác phẩm in trong các tài liệu tuyên truyền, được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.
4) Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.
5) Tác phẩm đạt giải, nếu vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và giấy chứng nhận.
VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ
1) Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi sáng tác; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi này và cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác.
2) Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập theo quy định của pháp luật.
VIII. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI
1) Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi:
+ Ngày 13/04/2012: Kết thúc nhận tranh: Biển, Đảo Việt Nam; Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới.
+ Ngày 30/04/2012: Kết thúc nhận tranh 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012).
Các đơn vị và tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi.
2)  Nơi nhận tác phẩm dự thi:
Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền-Cục Văn hóa cơ sở
86A ngõ III Lê Văn Hưu, TP. Hà Nội
Điện thoại liên hệ: Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền: (04) 3.944.8340
ĐTDĐ: 0936.098.765 (Đ/c Hùng Thanh)
IX. BAN GIÁM KHẢO
Thành phần Ban Giám khảo gồm đại diện các cơ quan:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
- Hội Mỹ thuật Việt Nam;
- Các hoạ sĩ chuyên ngành Đồ hoạ Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Thể lệ và kết quả cuộc thi sáng tác được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá, Website: www.vhttcs.org.vn.
Lễ tổng kết, trao thưởng được tổ chức vào dịp tuyên truyền Biển, Đảo Việt Nam; Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012) (Thời gian và địa điểm Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).
Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hoạ sỹ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, sự phối hợp tổ chức của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin Triển lãm, Hội Văn học Nghệ thuật của các tỉnh, thành phố và các Trường Văn hoá Nghệ thuật trong cả nước để cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Biển, Đảo Việt Nam; Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012) thành công tốt đẹp./. 
Nguồn : Thanh Hương (www.vhcs.org.vn)

 

 

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Email In PDF.

(ĐCSVN) - Việc nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới; tạo sự đồng thuận xã hội, sự thống nhất nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đặc biệt là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Kiên định, giữ vững nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có quan điểm, thái độ đúng đắn, khoa học trong hoạch định và thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là vấn đề hệ trọng, mang ý nghĩa sống còn đối với quốc gia, dân tộc, đối với chế độ ta; là quyền lợi, nghĩa vụ thiêng liêng và trách nhiệm cao cả của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và mỗi người dân Việt Nam yêu Tổ quốc .

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải gắn chặt với sự ổn định chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong các giải pháp cần triển khai nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình thuận lợi để xây dựng đất nước, thì đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận, phê phán các quan điểm sai trái, phản động phải được coi là một giải pháp thiết thực, có hiệu quả, rất cần phải làm và làm quyết liệt.

Cũng như trước đây, trong bối cảnh hiện thời, đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận, phải gắn liền với việc tích cực quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh năm 1991, (bổ sung, phát triển năm 2011); đường lối, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, chiến sĩ quân đội và trong nhân dân. Thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể này, các cấp, các ngành, từng cán bộ, đảng viên phải làm cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân, những người thân trong gia đình hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Đồng thời, giúp họ nhận thức đúng bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn từ những năm đầu thế kỷ XX; đặc biệt là đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thể hiện trong hệ thống văn kiện của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta từ năm 1986 đến nay.
 

Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận chống các quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải đồng thời gắn với cuộc đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh cá nhân chủ nghĩa. Bởi vì, căn bệnh này đẻ ra tất cả mọi tính hư, tật xấu như: Lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô, bất lương, bất chính... Và chính căn bệnh này, không chỉ gây nguy hại, làm thoái hóa, biến chất con người và tổ chức, làm cho Đảng ta suy yếu, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng mà còn dẫn đến tình trạng khinh thường lý luận, phai nhạt lý tưởng, xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rơi vào chủ nghĩa thực dụng...

Có thể khẳng định rằng, người mắc “căn bệnh chủ nghĩa cá nhân” cũng có nghĩa là đã bước ra khỏi đội ngũ của những người cộng sản, phản bội lại sự nghiệp của Đảng và nhân dân. Chính những người này là đối tượng lôi kéo của các thế lực thù địch trong thực hiện mưu đồ chống lại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đồng thời với quá trình đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, chống chủ nghĩa cá nhân, Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội cần đổi mới và đẩy mạnh giáo dục chính trị, nhất là giáo dục ý thức pháp luật và đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Bởi vì, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người dân được ấm no, tự do, hạnh phúc, được học hành tiến bộ, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Con đường đi đến và đạt được mục tiêu đó là một quá trình dài lâu.

Để thực hiện mục tiêu, lý tưởng đó, xã hội ta cần xác lập cho được ý thức đạo đức cộng sản chủ nghĩa: “mình vì mọi người và mọi người vì mình”. Đúng như Bác Hồ căn dặn: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa phải là người cách mạng, “người cách mạng phải có đạo đức cách mạng”. Đây là một trong những điều mấu chốt, mang ý nghĩa quyết định thắng lợi đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Con đường, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta lựa chọn từ đầu thế kỷ XX đã được triển khai và thực hiện trên đất nước Việt Nam. Chúng ta tự hào vì có Đảng quang vinh, có Bác Hồ vĩ đại, nhân dân và quân đội ta anh hùng, đã kế thừa và tô thắm thêm lịch sử truyền thống vẻ vang, bách chiến, bách thắng của ông cha ta qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước

Tuy nhiên, chúng ta cũng hiểu sâu sắc rằng, tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải muốn là tức khắc có, không phải một sớm, một chiều là có thể giải quyết xong những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, phức tạp đã và đang đặt ra trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta là người thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn, trở ngại trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đối với một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, dân trí thấp, hậu quả chiến trạnh còn để lại nặng nề... Chính vì vậy mà Người thường xuyên nhấn mạnh sự cần thiết phải có thời gian để vừa cải tạo, vừa xây dựng, vừa đổi mới, vừa phát triển, vừa làm, vừa học, rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Người khẳng định rằng, chủ nghĩa xã hội là một cuộc cách mạng khoa học, phải có cả biện pháp chứ không chỉ là đường lối, phải có mục đích và cách làm, tuyệt đối không được nóng vội, áp đặt chủ quan duy ý chí, hay giáo điều, rập khuôn, áp dụng máy móc kinh nghiệm của nước khác.

Trước sự vận động, biến đổi phức tạp của thời cuộc; thời cơ, vận hội đan xen với các nguy cơ, thách thức, hàng loạt vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự và quốc phòng, v.v., đang đặt ra bức xúc, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội ta, cùng với toàn Đảng ta phân tích, làm sáng tỏ về mặt lý luận, thực tiễn để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng trong điều kiện lịch sử mới.

Tư tưởng xuyên suốt quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là kế thừa và phát triển nhanh, bền vững tất cả các mặt, các lĩnh vực và những thành tựu mà công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã giành được qua chặng đường 25 năm đổi mới toàn diện đất nước; đồng thời, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa, trí tuệ của nhân loại để đẩy nhanh quá trình đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là cơ sở khoa học vững chắc để chúng ta, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng./.

Các từ khóa theo tin:

PGS.TS Nguyễn Bá Dương
 

Những luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012

Email In PDF.

(GD&TD)-Từ ngày 01/01/2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Viên chức; Luật Thuế bảo vệ môi trường và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành.

Viên chức Nhà nước (ảnh MH/ Internet)
Viên chức Nhà nước (ảnh MH/ Internet)

Một trong những sửa đổi, bổ sung quan trọng lần này là việc thay đổi thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Cụ thể, trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với những tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý; chiếm hữu; tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các tranh chấp không thuộc các trường hợp nêu trên thì thời hiệu khỏi kiện vụ án dân sự là vẫn là 2 năm, kể từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Luật sửa đổi, bổ sung lần này quy định thêm thủ tục mới là “Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao”…

Với 8 chương và 58 điều, Luật Phòng, chống mua bán người quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm: hành vi mua bán người theo quy định của Bộ luật hình sự và các hành vi trực tiếp liên quan đến việc mua bán người mà Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liệt vào danh sách các hành vi buôn bán người để điều chỉnh một cách có đầy đủ, toàn diện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Phòng, chống mua bán người

Luật Phòng, chống mua bán người đi vào cuộc sống góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng, tạo thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người.

Luật Kiểm toán độc lập có điểm mới đáng chú ý là Bộ Tài chính, với tư cách cơ quan quản lý nhà nước sẽ cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán cũng như thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán độc lập. Để đảm bảo chất lượng kiểm toán, Luật quy định doanh nghiệp kiểm toán phải bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp.

Luật viên chức kết cấu gồm 6 Chương, 62 Điều, với điểm mới cơ bản so với Pháp lệnh cán bộ, công chức là đã làm rõ khái niệm viên chức, phân biệt viên chức với cán bộ và công chức.

Với 4 chương, 13 điều, Luật Thuế bảo vệ môi trường được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền với giảm ô nhiễm môi trường, phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay và những năm tới.

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm 4 chương với 13 điều, quy định cụ thể đối tượng chịu thuế bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp khác sử dụng vào mục đích kinh doanh cho phù hợp với Luật Đất đai 2003..

Ngọc Lan

gdtd.vn

 

 


Trang 5 trong tổng số 9

 08-02-2020 Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

     Sáng ngày 30.5, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã tổ chức lễ khánh thành dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn” tại thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh. Đến dự có ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lee Si Hyung – Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, ông Lee Chul – Tham tán – Công sứ, Ban Kinh tế Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đọc thêm...
Các tin khác:

trang-tin-du-lich-thke

kham pha thke

Q

thu conhg vu thk

TTHC

du lich thke

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

BUEN

 nhac tk