vbinh

ngvu quang cao

Liên Kết Web

THANH UY1

THANH PHO TAM KY1

PHONG GD1

phong Nôi vu

dai 21

THANH DOAN1

banner

nha van hoa

+ GIỜ HIỆN TẠI +

JS required
JS required
Các chủ đề lớn

Tôn vinh cán bộ thanh liêm

Email In PDF.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là những tiêu chí đạo đức cao quí mà Bác Hồ đã răn dạy cho cán bộ, đảng viên và mọi người dân Việt Nam ta cần phải đạt đến. Cả cuộc đời của Bác là tấm gương sáng chói về những phẩm chất đạo đức cao quí ấy. Đối với cán bộ, đảng viên nhất là người có chức có quyền, theo tôi trong điều kiện cơ chế thị trường này thì liêm, chính là phẩm chất cần phải đặt lên hàng đầu. Bởi một cán bộ liêm chính là người luôn làm việc đúng, việc chính nghĩa, việc ích nước lợi dân và tất nhiên một cán bộ liêm khiết không khuất phục trước mọi cám dỗ của vật chất tầm thường.

 

Trong truyền thống dân tộc, những ông quan thanh liêm được nhân dân tôn vinh và truyền tụng nhiều đời. Sử sách cũng đã ghi lại nhiều tấm gương quan thanh liêm.


Ở chế độ ta, trong thời bao cấp và ngay cả lúc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi cũng nghe trong cán bộ, đảng viên ở Quảng Nam, ở Khu 5 truyền tụng với nhau về những người cán bộ lãnh đạo thanh liêm tiêu biểu như đồng chí Trần Kiên, Sáu Bạc (Đào Đức Trinh), Hồ Nghinh…


Hiện nay ai đến phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, ngay ở đầu con đường nhỏ có tên Trần Quang Khải hỏi nhà đồng chí Trần Kiên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, thì không thể tin nổi đó là ngôi nhà của ông - một ngôi nhà vô cùng khiêm tốn. Trong khi đồng chí Trần Kiên có thể có những biệt thự, bởi đồng chí là cán bộ cao cấp đã từng giữ những chức vụ rất liên quan đến quyền lực và tiền bạc. Có một thời người ta thường nói “nằm ngửa thấy Trần Kiên…” ngụ ý chỉ tính nguyên tắc và phẩm chất thanh liêm của đồng chí làm cho người khác phải nể sợ. Ở thế hệ của các bác ấy, quan niệm về một cán bộ thanh liêm có phần nào cực đoan so với bây giờ, bởi khi ấy đất nước chưa vận hành theo cơ chế thị trường, có khi đặt việc làm giàu cho cá nhân đối nghịch với tính liêm khiết của một cán bộ, đảng viên. Song cái rất quí và rất khó phấn đấu đó là tự sống ép mình, quên mình vì sự nghiệp chung, vì sự làm gương của một cán bộ lãnh đạo. Người ta thường nói “thượng bất chính hạ tắc loạn”. Như vậy, sự làm gương của cán bộ lãnh đạo là vô cùng cần thiết cho việc xây dựng xã hội.

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát động toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là một chủ trương hết sức đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, trong đời thực thì chưa có nhiều động thái tôn vinh những người cán bộ liêm khiết có thật trong cuộc sống. Có những trường hợp cụ thể, ở những đơn vị cụ thể, nhất là ở những đơn vị nắm nhiều quyền hành và của cải của nhân dân thì những người liêm khiết có khi trở nên một hình ảnh lập dị hoặc gây cản trở trong con mắt nhiều người.


Cũng trong thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều hoạt động khuyến khích, tuyên dương những doanh nhân giỏi. Tất nhiên việc làm giàu cho họ sẽ dẫn đến hệ quả là giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân, đóng góp ngân sách cho nhà nước, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ, góp phần phát triển đất nước thì việc tuyên dương họ là đúng, nhưng không nên quá mức cần thiết.

Trong thời buổi mà lợi ích vật chất trở thành sự tìm kiếm, trở thành mục đích tối thượng của một bộ phận không nhỏ trong xã hội, thì hơn ai hết và trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt những người lãnh đạo là những người được Đảng và nhân dân lựa chọn, giao trọng trách phải thật sự là những người chính trực, liêm khiết thì mới thực hiện được vai trò điều hoà, điều tiết các mối quan hệ đạo đức xã hội. Trong lúc mà tệ tham nhũng trở thành quốc nạn, trở thành mối đe doạ cho sự tồn vong của chế độ ta thì việc tuyên dương, phát huy những tấm gương cán bộ liêm khiết bằng nhiều hình thức khác nhau là hết sức cấp thiết.

Sẽ có ý kiến cho rằng trong cơ chế thị trường này biết ai thật sự liêm khiết để mà tuyên dương, để mà tôn vinh, rất khó tìm ra những con người cụ thể để mà tuyên dương. Cái khó ấy là có thật. Nhưng cũng có sự thật khác, ví dụ: Có một ông chủ tịch xã, tại xã có xây dựng một ngôi trường, ông đã theo dõi chất lượng công trình rất sát sao. Khi chủ thầu cho đưa gỗ lắp mái để lợp ngói, ông đến và leo lên kiểm tra từng cây gỗ. Phát hiện gỗ kém chất lượng, không đúng với hợp đồng ông bắt tháo dỡ và thay toàn bộ gỗ đúng theo hợp đồng. Làm như vậy thì dân được còn ông không có phong bì, phong bao gì cả. Những hành động đó là rất rõ ràng, là hành động có thật cần phải được thông tin đại chúng nêu gương, cần phải được truyền tụng trong dân chúng. Trong cuộc sống đời thường có rất nhiều chuyện như vậy và nhiều chuyện lớn lao hơn thế nữa. Nhưng trên báo chí, trong các cuộc hội nghị tổng kết, trong các tác phẩm văn học, câu chuyện dân gian gần đây rất ít đề cập tới.
Thiết tưởng khi mà đạo đức xã hội có những dấu hiệu xuống cấp, khi mà giá trị của đồng tiền lấn át giá trị đạo đức thì việc đặt vấn đề tìm mọi cách để tôn vinh những cán bộ, đảng viên liêm khiết trở thành chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là vấn đề mang ý nghĩa chiến lược trong công cuộc xây dựng một xã hội trong sáng và phát triển bền vững.  

Phạm Thông
368, Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam
Bài đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng
http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Can-bo/2012/4858/Ton-vinh-can-bo-thanh-liem.aspx

 

 

Cần một cơ chế tuyển chọn, đề bạt cán bộ

Email In PDF.

Báo cáo chính trị tại nhiều đại hội Đảng đều nghiêm túc đánh giá những khuyết điểm, yếu kém: “Bộ máy quản lý nhà nước các cấp, nhất là ở cơ sở còn yếu kém”; “Công tác tổ chức và cán bộ còn nhiều yếu kém”; “Nhiều tổ chức cơ sở đảng thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp”;… Tại sao đất nước đã hoà bình 37 năm, nền giáo dục của ta đã đào tạo hàng triệu người có trình độ đại học, trên đại học nhưng đội ngũ cán bộ của ta vẫn thiếu và yếu, nhất là ở cơ sở? Đây là vấn đề rất mắc, bởi cán bộ nào thì phong trào đó, cán bộ mạnh thì tổ chức mới mạnh, cán bộ yếu thì thiếu điều kiện để tổ chức mạnh. Chiến tranh đã lùi xa, cán bộ trong chiến tranh đã về hưu gần hết, nhưng cán bộ hiện thời vẫn yếu về năng lực ở mức độ như các nghị quyết của Đảng đánh giá.

 

Chúng ta hãy nhìn vào thực trạng cán bộ hiện nay, làm một thống kê cán bộ là cấp uỷ cấp xã, huyện, tỉnh; trưởng phó phòng từ huyện đến trưởng phó sở, ban, ngành cấp tỉnh để xem trình độ đại học chính quy chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Cán bộ chuẩn hoá bằng học tại chức đại học chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Cán bộ chuẩn hoá theo cách học bổ túc, đào tạo cấp tốc từ THCS, THPT đến đại học là bao nhiêu? Tương tự như vậy, làm một thống kê ở các cơ quan sự nghiệp, đơn vị kinh doanh có vốn nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đối với loại cán bộ giữ chức vụ và lứa tuổi tương đương. So sánh, ta sẽ thấy sự bất hợp lý về trình độ đào tạo cơ bản giữa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vĩ mô với đội ngũ cán bộ được lãnh đạo và thực hành vi mô. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do cơ chế tổ chức, cơ chế đào tạo, quy hoạch cán bộ!

Xét số người trưởng thành sau năm 1975 ở lứa tuổi 40-55, đang là lớp người giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Trước đây hơn vài chục năm, có thể cho đến gần đây, những thanh niên cố gắng học tập, đã thi đỗ vào các trường đại học khoa học - kỹ thuật, khoa học xã hội - nhân văn. Số người này thành đạt về học vấn, nhưng thường được phân công về công tác ở cơ quan chuyên môn, đơn vị sản xuất - kinh doanh, các trường THPT, THCN, CĐ, ĐH…

Những thanh niên khác, chiếm đa số hơn, vào cao đẳng, trung cấp, học nghề, đi bộ đội, ở lại làm ăn hoặc công tác tại địa phương… Trong số này, đặc biệt có 2 đối tượng là những người không thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp hoặc không đỗ tốt nghiệp THCS, THPT đi bộ đội rồi phục viên về quê và giáo viên tiểu học, THCS. Đây thường là nguồn cán bộ chính trị của huyện và xã. Đội ngũ này từng bước nâng cấp, chuẩn hoá bằng học tại chức để đủ chuẩn chính trị, chuyên môn và văn hoá. Từ đó, được qui hoạch, đề bạt từ cơ sở lên huyện, tỉnh theo kiểu “bó đũa chọn cột cờ”. Do cơ chế tổ chức nên phải từ bó đũa ngắn, tìm những chiếc đũa dài hơn và những chiếc đũa đó sẽ tiếp tục trở thành cột cờ ở các cấp cao hơn trong những năm sau này. Thực tế cho thấy cán bộ chuyên viên chính, trưởng phó phòng, thậm chí trưởng phó sở, trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể và cao hơn ở cấp huyện, tỉnh hiện nay phần lớn đi lên bằng con đường này.

Để làm sáng tỏ thêm nhận định này, chỉ xét riêng nguồn cán bộ chính trị từ cơ sở đề bạt lên các cấp cao hơn xuất thân là nhà giáo cũng đã thấy sự bất hợp lý. Cũng là nhà giáo cả, nhưng xét nhà giáo ở cấp học nào được tuyển chọn làm chính trị chiếm đa số hơn. Phần lớn trong họ là nhà giáo THCS thuộc hệ thống quản lý giáo dục của ta trong nhiều năm nay, thì phòng giáo dục trực thuộc trực tiếp hệ thống quản lý nhà nước cấp huyện. Phòng lại trực tiếp quản lý giáo dục từ cấp học trung học cơ sở trở xuống. Thuận theo hệ thống tổ chức đó, cán bộ bổ sung cho cấp uỷ và chính quyền cấp huyện từ giáo dục sang là cán bộ phòng hoặc từ các trường THCS hoặc tiểu học... Các trường THPT, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề thì trực thuộc sở giáo dục nên họ khó chuyển sang hệ thống chính trị cấp huyện và cũng có rất ít trường hợp chuyển lên sở rồi chuyển tiếp qua hệ thống chính trị của cấp tỉnh. Cứ như vậy, giáo viên  THPT chuyển sang công tác trong hệ thống chính trị ở cấp huyện và tỉnh ít hơn nhiều so với THCS, tiểu học. Tuy vậy, nguồn cán bộ từ giáo dục chuyển sang thì trình độ học vấn cơ bản còn khá hơn nguồn từ bộ đội phục viên hoặc từ địa phương tham gia công tác ở cơ sở rồi lần lượt được đề bạt lên.

Học để thành người và thành đạt trong sự nghiệp phải là việc liên tục, suốt đời. Có những người học tại trường không nhiều, nhưng qua thực tế họ thực sự thành tài, là do có phương pháp, dày công học tập, tôi luyện trong cuộc sống. Nhưng xác suất ấy không nhiều. Nếu vì vô tình hoặc cố ý cường điệu, quá nghiêng về cách lựa chọn, quy hoạch và đề bạt đội ngũ cán bộ lãnh đạo bằng con đường thông qua thực tế từ cơ sở như trên sẽ là một sai lầm.

Bất cứ xã hội nào, đội ngũ công chức nhà nước từ Trung ương đến cơ sở đa số phải là những người có trình độ học vấn cao, được đào tạo bài bản, có chỉ số IQ cao hơn so với các nhóm người khác thì mới có thể đóng vai trò dẫn dắt xã hội được. Nói cách khác, muốn có một đội ngũ cán bộ đồng bộ, năng động, sáng tạo, hoạt động hiệu quả cao thì phải được đào tạo cơ bản; có phương pháp và nghị lực tự đào tạo; yêu nghề, có ý chí và bản lĩnh; biết lập nghiệp, lập danh tương xứng với trình độ năng lực, sở trường của mình… Một con người không tài cán gì mà bằng mọi cách để có vị trí không tương xứng với mình thì là người kém đức. Cha ông ta thời trước chọn khoa cử là con đường chính để bổ nhiệm quan lại, phương thức này đến nay vẫn còn giá trị tích cực cần được học tập, làm theo.

Muốn vậy, việc đầu tiên và cần thiết là có một cơ chế tuyển chọn, đề bạt cán bộ khoa học, dân chủ, công bằng. Cơ chế đó sẽ loại trừ được những tiêu cực, tuỳ tiện, thiên lệch trong tuyển chọn, sử dụng cán bộ. Đó cũng là điểm xuất phát ngăn chặn tư tưởng cơ hội, thói nịnh bợ, bằng giả, trình độ giả để thăng quan, tiến chức và cũng sẽ góp phần hạn chế có hiệu quả những hiện tượng tiêu cực khác.

Vậy, cơ chế tuyển chọn, đề bạt khoa học, công bằng, dân chủ bắt nguồn từ đâu? Dĩ nhiên nó phải bắt nguồn từ yêu cầu của con người và được thực tiễn cuộc sống đánh giá, kiểm nghiệm. Trong đó, trách nhiệm trước tiên và chủ yếu thuộc về những nhà lãnh đạo, quản lý, những người làm công tác tổ chức cán bộ cấp Trung ương, sau đó là cấp tỉnh…

Trong thời đại ngày nay, cơ chế tổ chức tuyển chọn, đề bạt cán bộ khoa học, dân chủ, công bằng tuỳ thuộc vào nhận thức khách quan và khoa học về công tác cán bộ và sự tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm từ truyền thống dân tộc, từ các nước khác…

Thế giới ngày nay hết sức năng động, cạnh tranh và hợp tác, buộc con người không thể tư duy và hành xử theo lối cũ mà phải nắm bắt được quy luật, có phương pháp để thích nghi, vận dụng phù hợp với mục đích, lý tưởng của Đảng.

Người làm công tác tổ chức cán bộ phải có tri thức uyên thâm và tư duy biện chứng. Sứ mệnh của những nhà tổ chức là vô cùng to lớn đối với vận mệnh của đất nước. Hơn ai hết, họ phải là những con người có tầm nhìn xa, trông rộng, thấu thị lòng người trên quan điểm nhân văn. Để Đảng mạnh, nhà nước mạnh, cả hệ thống chính trị mạnh thì trước tiên và then chốt nhất phải có những nhà tổ chức mạnh cả trí tuệ và tấm lòng yêu nước, thương dân.

Phạm Thông
368, Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam
Bài đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng
http://xaydungdang.org.vn/Home/Can-bo/2012/4885/Can-mot-co-che-tuyen-chon-de-bat-can-bo.aspx

 

 

Đoàn kết, trí tuệ, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ vẻ vang của thầy thuốc nhân dân

Email In PDF.

(GD&TĐ)-Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ y tế năm 2012, sơ kết việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 của Bộ Y tế diễn ra ngày hôm nay (23/2).

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xúc động nhắc lại Thư của Bác gửi ngành y tế: “Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”.

Th
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 72 cán bộ y tế có thành tích xuất sắc
 

Phát huy giá trị văn hóa đất Quảng: Dựa vào cộng đồng

Email In PDF.

Cùng với sự phát triển của tỉnh, những năm qua, ngành văn hóa Quảng Nam đã có nhiều biến chuyển tích cực. Nhân kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh, phóng viên Báo Quảng Nam có cuộc trò chuyện cùng Giám đốc Sở VH-TT&DL - ông Đinh Hài về những thành tựu cũng như hướng phát triển của ngành trong thời gian tới.

alt
Lễ hội dân gian ở Điện Bàn do người dân tổ chức. Ảnh: SONG ANH

- Ông có thể cho biết những thành tựu nổi bật của ngành văn hóa trong 15 năm, kể từ ngày tái lập tỉnh?

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, ngành văn hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Trong đó, thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đến nay toàn tỉnh có 283 di tích cấp tỉnh, 52 di tích quốc gia được xếp hạng. Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Mở rộng giao lưu văn hóa với các địa phương trong nước và quốc tế; tạo điều kiện để nhân dân tổ chức các lễ hội dân gian truyền thống, góp phần bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hóa đất Quảng.

Hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, trở thành một phong trào cách mạng của toàn dân. Phong trào đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, bảo vệ môi trường, giữ gìn phát huy thuần phong mỹ tục và truyền thống tốt đẹp của quê hương. 

- Từ nền tảng của những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, văn hóa Quảng Nam định hướng phát triển như thế nào, thưa ông?

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh đến năm 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua, ngành văn hóa tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch với mục tiêu trọng tâm hướng các hoạt động vào việc xây dựng con người, làm cho người dân tự hào về truyền thống văn hóa Quảng Nam. Từ bản sắc văn hóa Việt Nam, đặc trưng văn hóa Quảng Nam để xây dựng các chương trình hoạt động văn hóa vừa gần gũi thiết thực, vừa hướng đến và hội nhập với nền văn hóa đương đại nhằm thỏa mãn đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội.
Trước hết, tập trung bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng thiết chế văn hóa, đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa. Gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới với phát triển văn hóa. Tăng cường các biện pháp xây dựng, phát triển văn nghệ quần chúng, hướng dẫn, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc. Mở rộng phong trào đưa dân ca vào trường học trên địa bàn tỉnh. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm mức độ chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền trong tỉnh.

- Với những việc cần làm như đã nêu, ngành sẽ gặp khó khăn khi đội ngũ cán bộ văn hóa ở cấp cơ sở đến thời điểm này còn khá mỏng?

Thực trạng về tổ chức và đội ngũ cán bộ văn hóa tuyến xã hiện nay của ngành đang gặp nhiều khó khăn về biên chế, trình độ chuyên môn và thiếu ổn định. Để thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, ngành đang xây dựng phương án đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao du lịch ở cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Xây dựng thí điểm một số mô hình theo vùng miền về bộ máy không chuyên trách quản lý các Trung tâm Văn hóa thể thao xã và Nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Ngành cũng sẽ chỉ đạo trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và du lịch tỉnh đào tạo các lớp trung cấp chuyên môn về quản lý văn hóa cho cấp xã. Xin chủ trương UBND tỉnh liên kết mở các lớp cử tuyển đào tạo cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo nguồn nhân lực tại chỗ ở các địa phương này. Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc bố trí ổn định biên chế và chi trả phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách làm công tác văn hóa cấp xã theo nghị quyết HĐND tỉnh. 

- Quảng Nam sở hữu một nền văn hóa dân gian khá đa dạng (đặc biệt ở các huyện vùng núi, vùng biển), ông có thể nói rõ hơn về vấn đề phát huy thế mạnh này?

Trước hết là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong quan hệ cộng đồng, các lễ hội dân gian của các dân tộc, các làn điệu dân ca, các hình thức diễn xướng dân gian, trò chơi dân gian, làng nghề. Bảo tồn các giá trị vật thể vốn là nét đẹp các làng quê, làng nghề... Đặc biệt, tiến hành điều tra, kiểm kê văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh để đề nghị công nhận đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, tập trung nghiên cứu khoa học về văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh một cách hệ thống và toàn diện, đẩy mạnh công tác sưu tầm gắn với phục dựng và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa, lễ hội gắn với đời sống của đồng bào. Tiếp tục xây dựng chiến lược dài hạn cho việc phục hồi, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thu hút khách du lịch. 

Để đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, giải pháp cốt lõi vẫn là đẩy mạnh công tác bảo tồn các giá trị văn hóa đi đôi với việc tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, hội nhập văn hóa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong tương lai, du lịch và công nghiệp văn hóa cũng sẽ đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế các địa phương khi có cách làm thích hợp.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

AN BÀNG

baoquangnam.com.vn

 

15 năm - tầm vóc những công trình

Email In PDF.

Những công trình, dự án nổi bật trong 15 năm qua đã góp phần khẳng định sự chuyển mình trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… của xứ Quảng. Báo Quảng Nam giới thiệu một số công trình tiêu biểu.

alt

1. Sau hơn 4 năm xây dựng, Thủy điện A Vương, công suất 210MW chính thức phát điện. Nhà máy vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và cắt băng khánh thành vào ngày 10.7.2010. 

alt

2. Khu liên hợp Sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải hình thành và ngày càng lớn mạnh tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, chuyên sản xuất, lắp ráp các dòng xe tải, ben, chuyên dụng, bus, ô tô du lịch... Trường Hải đã giải quyết việc làm 4 nghìn lao động với thu nhập ổn định.

alt

3. Dự án cầu Câu Lâu trên quốc lộ 1A, bắc qua sông Thu Bồn có tổng chiều dài 4.656m, tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Đây là cây cầu hợp long đầu tiên trong số 5 cầu thuộc dự án cải tạo trên quốc lộ 1A đoạn miền Trung (Câu Lâu, Trà Khúc, Bàn Thạch, Bồng Sơn và Cây Bứa). 

alt

4. Sân bay Chu Lai nằm trong Khu Kinh tế mở Chu Lai đã được khôi phục và đưa vào khai thác. Theo quy hoạch, đây sẽ là sân bay trung chuyển hàng hóa quốc tế. 

alt

5. Đầu năm 1997, Tam Kỳ trở thành thị xã tỉnh lỵ khi tỉnh Quảng Nam tái lập; đến năm 2006 được công nhận đô thị loại 3.  Hiện tại, với hàng loạt công trình, dự án lớn đang triển khai, Tam Kỳ phấn đấu đến năm 2015 trở thành đô thị loại 2. 

alt

6. Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc được đầu tư xây dựng tại huyện Điện Bàn là khu đô thị cao cấp lớn nhất Quảng Nam. Hiện đã có trên 20 biệt thự và các dịch vụ giải trí được đưa vào hoạt động.

alt

7. Cảng Kỳ Hà là cảng biển nằm tại cửa sông Trường Giang thuộc xã Tam Quang, huyện Núi Thành. Cảng được xây dựng trong một vùng kín gió, bảo đảm cho hoạt động tàu thuyền. Đưa vào sử dụng năm 2002 cùng với việc hình thành Khu Kinh tế mở Chu Lai, cảng Kỳ Hà là cửa ngõ quan trọng xuất nhập hàng hóa ở Quảng Nam và khu vực. 

alt

8. Đại học Quảng Nam thành lập năm 2007 trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Trường đào tạo đa ngành, đa hệ, đa cấp và còn nhận đào tạo sinh viên nước bạn Lào.

alt

9. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, được đầu tư xây dựng trở thành nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia và là công trình tiêu biểu thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Quảng Nam.

alt
Ảnh: MINH HẢI, H.X.H

10. Những công trình nghiên cứu như: Địa chí Quảng Nam – Đà Nẵng, Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930-1975), Trăm năm thơ đất Quảng, 100 năm phong trào chống thuế Quảng Nam… trở thành kho tư liệu quý trên các lĩnh vực, kinh tế, quốc phòng, lịch sử, văn hóa Quảng Nam.

QUA NHỮNG CON SỐ...
- GDP của Quảng Nam giai đoạn 1997-2000 tăng bình quân 7,6%/năm; 2001-2005: 10,4%/năm; 2006-2010: 12,86%/năm. Năm 2011, tăng 12,2%. Năm 1997, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm gần 48% GDP, đến năm 2011 xuống còn dưới 21%; công nghiệp- xây dựng và dịch vụ từ 52% lên hơn 79%.
- Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 1997-2011 tăng bình quân trên 27%/năm; năm 2011 kim ngạch xuất khẩu đạt 336 triệu USD, gấp hơn 22 lần so với năm 1997. Năm 2011, cả tỉnh có trên 80 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, năm 1997 là 17 doanh nghiệp.
- Đến cuối năm 2011, cả tỉnh có hơn 5.300 doanh nghiệp (năm 1997 là 100 doanh nghiệp). Hiện Quảng Nam có 81 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn hơn 4,7 tỷ USD.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 15 năm hơn 68.700 tỷ đồng; riêng năm 1011 đạt 12.600 tỷ đồng, gấp 21 lần năm 1997.
- Thu ngân sách năm 1997 ở mức 157 tỷ đồng, đến năm 2011, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 6.520 tỷ đồng.
- Đến nay, 100% các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã được nhựa hóa (năm 1997 chỉ có 32%); 40% tuyến đường huyện được bê tông hóa và nhựa hóa (năm 1997 hầu hết là đường đất); 200km đường đô thị (năm 1997 có 66km); gần 3.400km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa (năm 1997 chủ yếu là đường đất). Hiện đã cơ bản hoàn thành 24 tuyến đường ô tô lên trung tâm xã và các tuyến đường lên các huyện miền núi.
- Năm 1997, cả tỉnh có 13 khách sạn/500 phòng chưa được xếp hạng; đến nay có 108 khách sạn/3.500 phòng, trong đó có 3 khách sạn 5 sao, 11 khách sạn 4 sao.
- Đến nay, cả tỉnh có 2 trường đại học, 6 trường cao đẳng, 3 trường trung học chuyên nghiệp, 754 trường học phổ thông. Phần lớn các trường học đã được tầng hóa, kiên cố hóa. Ngân sách tỉnh đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề năm 2011 chiếm 37% tổng chi ngân sách của tỉnh.
- Năm 2011, cả tỉnh có hơn 4.000 giường bệnh (năm 1997 là 2.500 giường).
- Lao động trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng năm 1997 là 7% đã tăng lên 24,6% năm 2011; thương mại – dịch vụ từ 13,75% lên 24,6% và nông – lâm-ngư nghiệp từ 79,2% xuống còn 53,49%.
- Thu nhập bình quân đầu người từ 2,1 triệu đồng năm 1997 lên gần 22,5 triệu đồng năm 2011.
- Năm 1997, Đảng bộ tỉnh có 24.938 đảng viên, sinh hoạt ở 773 tổ chức cơ sở đảng; đến cuối năm 2011 đã có 49.907 đảng viên, sinh hoạt ở 1.119 tổ chức cơ sở đảng.
 (Nguồn: Báo cáo thành tựu 15 năm tái lập tỉnh Quảng Nam)
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CHÀO MỪNG 15 NĂM TÁI LẬP TỈNH
- Cầu Tứ Câu (do Sở Xây dựng đăng ký; giá trị công trình hơn 43,2 tỷ đồng)
- Phim tài liệu “Mẹ Thu Bồn” (Đài QRT thực hiện)
- Tập sách ảnh “Quảng Nam - 15 năm xây dựng và phát triển” (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng ký và thực hiện; hơn 850 triệu đồng)
- Hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh (Sở Thông tin-truyền thông đăng ký; hơn 6,33 tỷ đồng)
- Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam (87,5 tỷ đồng)
- Cầu Thăng Hoa (UBND huyện Thăng Bình đăng ký; hơn 9,2 tỷ đồng)
- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu công nghiệp Bắc Chu Lai – giai đoạn 1 (Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đăng ký; 200 tỷ đồng).
(Nguồn: Ban Thi đua-khen thưởng Quảng Nam)

MINH HẢI (thực hiện)

baoquangnam.com.vn

 


Trang 10 trong tổng số 15

Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019); đồng thời, ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019); đồng thời, ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững

     Chiều ngày 13.10.2019, Chi hội Nông dân – chi hội Phụ nữ thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019), Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2019) và ra mắt câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững. Tham dự buổi sinh hoạt có ông Nguyễn Hồng Lực – PCT UBND xã kiêm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực gia đình xã Tam Thanh, cán bộ quân dân chính thôn Hòa Trung và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của tất cả các cặp vợ - chồng thành viên câu lạc bộ.

Đọc thêm...
Các tin khác:

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

Khánh thành Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”

     Sáng ngày 30.5, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã tổ chức lễ khánh thành dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn” tại thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh. Đến dự có ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lee Si Hyung – Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, ông Lee Chul – Tham tán – Công sứ, Ban Kinh tế Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đọc thêm...
Các tin khác:

trang-tin-du-lich-thke

kham pha thke

Q

thu conhg vu thk

TTHC

du lich thke

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

BUEN

 nhac tk