2017


 vbinh

ngvu quang cao

qlvb2

Liên Kết Web

THANH UY1

THANH PHO TAM KY1

PHONG GD1

phong Nôi vu

dai 21

THANH DOAN1

banner

nha van hoa

*ĐANG ONLINE*

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTop Google56
mod_vvisit_counterMáy chủ tìm kiếm129
mod_vvisit_counterHiện tại840
mod_vvisit_counterGiờ trước884
mod_vvisit_counterĐang truy cập3080
mod_vvisit_counter Tháng trước3872
mod_vvisit_counter Tất cả7378217

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 10.233.0.114
,
Today: Tháng 11 25, 2017

+ GIỜ HIỆN TẠI +

JS required
JS required
Tuyên truyền

Càng nhớ lời Bác dạy

Email In PDF.

Chinhphu.vn) - Ngay từ năm 1945, trả lời phỏng vấn của các nhà báo thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.

Đọc thêm...
 

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Email In PDF.
Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của dân tộc Việt Nam, phục vụ lợi ích của nhân dân. Đảng và Dân có một mối quan hệ mật thiết. Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; là công bộc của dân, luôn lắng nghe, học hỏi nhân dân. Thực tế hơn 82 năm ra đời và phát triển của Đảng chứng minh, nhân dân luôn là người giám sát trung thành nhất việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng.

Nhân dân là người hiểu rõ và đánh giá đúng cán bộ, đảng viên nào tốt, xấu, có xứng đáng hay không, có lạm dụng chức quyền hay không, có gần gũi với nhân dân không ... Khi trong Đảng có những “con sâu làm rầu nồi canh”, có “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái… dần hình thành tâm lý hoài nghi trong nhân dân đối với không ít cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên có chức, quyền. Để nhân dân tin vào Đảng, các tổ chức đảng cần biết nghe dân phản ảnh, góp ý, phải loại bỏ những phần tử ấy ra khỏi Đảng.

Vai trò của người dân trong xây dựng Đảng hết sức quan trọng. Song trong nhiều năm qua, việc phát huy tinh thần thẳng thắn đóng góp, phê bình của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên có lúc, có nơi còn hạn chế, thậm chí còn xem nhẹ, không triển khai. Trong bối cảnh hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thì hơn lúc nào hết, vai trò của người dân cần phải được phát huy cao độ.

Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa ra bốn nhóm giải pháp, trong đó vai trò của nhân dân; mối quan hệ giữa tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên với nhân dân được nêu nhiều lần: Ở nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, Nghị quyết nêu rõ: “Định kỳ tổ chức để nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Trong nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, Nghị quyết cũng đề ra giải pháp thứ năm: “Trong năm 2012 ban hành quy chế giám sát (trực tiếp và gián tiếp) của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp…”.

Để thực hiện giải pháp trên có hiệu quả, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức. Tổ chức đảng, đảng viên phải thật sự cầu thị, tôn trọng quần chúng. Những ý kiến góp ý, phê bình của quần chúng đối với đảng viên, tổ chức đảng cần được ghi chép đầy đủ và kiểm tra, xác minh. Những ý kiến phê bình đúng đắn cần tiếp thu, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ để đảng viên trong chi bộ biết, có kế hoạch sửa chữa và thông báo cho nhân dân biết. Những góp ý chưa chính xác, những thắc mắc của dân cần được giải thích đầy đủ, kịp thời.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Người đứng đầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phải là người có dũng khí đấu tranh, có tinh thần trách nhiệm, biết khuyến khích, tổ chức quần chúng góp ý, phê bình theo tinh thần thẳng thắn, xây dựng…

Mỗi đảng bộ, chi bộ phải thường xuyên coi trọng việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
 
Tâm Đan
xaydungdang.org.vn

 

 

Có khó khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

Email In PDF.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh có khó lắm không? Tôi xin thưa ngay rằng: Không khó. Muốn học và làm theo được tấm gương của Bác, thì điều đầu tiên là tâm phải trong sáng, thực sự muốn làm theo.

Đọc thêm...
 

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Email In PDF.

Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác”. Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” như là một đơn thuốc hữu hiệu giải quyết những vấn đề còn yếu kém, bất cập trong Đảng. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm.

Trước năm 1930 khi chưa có Đảng, đất nước ta chìm đắm dưới ách thống trị, áp bức hơn 80 năm của thực dân Pháp và hàng trăm năm của chế độ phong kiến. Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam.

82 năm qua, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền, lập nhà nước dân chủ nhân dân, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, đưa đất nước ta từng bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ đã kịp thời xác định một cách đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sau hơn 25 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đoàn kết toàn dân, đất nước ta đã vươn lên giành nhiều thắng lợi mới. Cùng với sự phát triển không ngừng của đất nước, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Trong thế và vận hội mới Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đảng ta cũng đã và đang từng bước trưởng thành và lớn mạnh hơn về mọi mặt. Những thành tựu đã đạt được là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, bên cạnh những cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng thì hiện nay trong Đảng đang xuất hiện một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí... Vì ham danh lợi mà để đồng tiền chi phối lập trường, ý chí; vì tham quyền chức mà đánh mất đạo đức, lương tâm và điều đáng lo ngại là thực trạng đó đang diễn ra với mức độ và phạm vi ngày càng tăng ngay ở một số cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cấp cao. Đó là những vấn đề nổi cộm về công tác xây dựng đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Đó là những“con sâu bỏ rầu nồi canh”, một căn bệnh đang có dấu hiệu lây lan, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, nếu chậm khắc phục sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Thực trạng đó đang diễn ra trong Đảng. Đảng đã nhìn thấy và chọn một phương thuốc thiết thực và hữu hiệu để chữa trị tận gốc bằng Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là một nghị quyết rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu của tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết này: “Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân”.

Thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân dẫn tới những khuyết điểm, yếu kém kể trên phải kể đến cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, vì sa vào chủ nghĩa cá nhân mà quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân, đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ rõ những vấn đề cấp bách cần phải triển khai ngay từ bây giờ. Đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng... Những vấn đề này có liên hệ mật thiết với nhau, đòi hỏi chúng ta phải triển khai đồng bộ, triệt để và nhất quán, trong đó xác định việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Vậy vấn đề đặt ra là, từ trước đến nay Đảng đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, đã chỉ đạo nhiều cuộc vận động đổi mới, chỉnh đốn Đảng nhưng trong Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, chưa ngăn chặn, đẩy lùi được. Chúng ta đã nhiều lần đặt câu hỏi lỗi đó là do đâu?

Đó chẳng phải là do lỗi của chính chúng ta? Do sự yếu kém, thiếu kiên quyết trong công tác giáo dục, lãnh đạo, quản lý; sự thiếu rèn luyện, tu dưỡng, thực hành liêm chính của một số cán bộ, đảng viên; sự thiếu gương mẫu của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Suy đến cùng là do không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân. Bác Hồ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng: “chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác, là giặc nội xâm, nó không mang gươm, mang súng nhưng vô cùng nguy hiểm; nó kéo người ta xuống dốc không phanh. Mọi thứ xấu xa, hư hỏng đều sinh ra từ căn bệnh này”. Nếu không đánh bại, không quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì Đảng ta không thể trong sạch, vững mạnh, không thể là một đảng cách mạng chân chính hết lòng vì nước, vì dân. Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Hồ Chí Minh nhấn mạnh, “chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác”. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Bác cũng chỉ rõ “chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm” như bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ…

Chính vì vậy, Đảng cần định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng cho đảng viên, để mỗi cán bộ, đảng viên “phải thật thà tự xét và xét đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào, thì phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp sửa chữa lẫn nhau. Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình.” (Trích tác phẩm Sửa đổi lối làm việc). Phê bình và tự phê bình để làm gì? Để quét sạch chủ nghĩa cá nhân, chỉ có quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng mới làm cho Đảng vững mạnh, là đạo đức là văn minh, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng tiến lên. Phê bình và tự phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Thực chất của phê bình và tự phê bình là góp ý giúp đồng chí, đồng nghiệp và tự bản thân kiểm điểm lại xem những gì làm được và chưa làm được hoặc còn thiếu sót, sai lầm để từ đó phát huy cái tốt, tìm ra biện pháp khắc phục, sửa chữa. Phê bình là để giúp nhau cùng tiến bộ, vững vàng hơn và là sự thể hiện tình cảm đồng chí chân thành chứ không phải lợi dụng phê bình để đấu đá, hạ bệ lẫn nhau làm ảnh hưởng xấu đến đoàn kết nội bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, như người ta rửa mặt hàng ngày… phải kiên quyết, ráo riết, không nể nang… tự phê bình và phê bình phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Song trên thực tế để phê bình và tự phê bình đạt được kết quả không phải là điều dễ dàng, một khi chủ nghĩa cá nhân, bệnh tham lam, óc hẹp hòi, cái lợi ích riêng đang còn “ẩn náu” trong mỗi con người.

Để Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thực sự trở thành phương thuốc hữu hiệu, thực sự có hiệu quả và đi vào đời sống đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên mà trước hết là những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, dũng cảm, nói đi đôi với làm, phải đề cao lòng tự trọng trong mỗi cá nhân đồng thời phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xem đây là một hành động cách mạng của Người Cộng sản vì sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc, với quyết tâm “dù có khó mấy cũng phải làm” như lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Nguyễn Thành Huế

xaydungdang.org.vn

 

 

 

Học Bác, nói đi đôi với làm

Email In PDF.

Trong những năm qua, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng bộ huyện Phú Ninh đẩy mạnh thực hiện trong cả hệ thống chính trị, xem đây là một trong những giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đọc thêm...
 


Trang 9 trong tổng số 25

HÌNH APEC 2

ĐẠI DDAONF KẾT

NGÀY NHÀ GIAO VN 20-11

Lãnh đạo phường An Sơn thăm và tặng hoa chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lãnh đạo phường An Sơn thăm và tặng hoa chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

     Sáng ngày 20/11/2017, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường An Sơn thăm và tặng hoa chúc mừng thầy, cô giáo tại các trường học trên địa bàn phường nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

Đọc thêm...
Các tin khác:

“Làng Nghệ thuật Cộng đồng Tam Thanh”, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đạt Giải thưởng Cảnh quan Châu Á năm 2017

“Làng Nghệ thuật Cộng đồng Tam Thanh”, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đạt Giải thưởng Cảnh quan Châu Á năm 2017

      UBND thành phố Tam Kỳ vừa có Thông cáo báo chí “Làng Nghệ thuật Cộng đồng Tam Thanh”, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đạt Giải thưởng Cảnh quan Châu Á năm 2017, trích t oàn văn Thông cáo như sau:

Đọc thêm...

Các tin khác:

**** Tin Mới nhất ****

trang-tin-du-lich-thke

kham pha thke

Q

thu conhg vu thk

TTHC

du lich thke

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

BUEN

 nhac tk