Trên 27 ngàn hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm 2018

Thứ năm, 21 Tháng 3 2019 15:57 adminVHTT Lượt xem : 153
In

       Chiều ngày 19.3, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tam Kỳ ông Bùi Ngọc Ảnh đến dự.

phongtrao
 Tuyên dương khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu


     Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm qua đã trở thành hoạt động thường xuyên của cộng đồng dân cư và tác động đến từng gia đình, cá nhân. Đến cuối năm 2018, toàn thành phố có 29269/29504 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 27180 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 92,12%. 38/50 tộc họ được công nhận tộc họ văn hóa. 96/109 thôn, khối phố được công nhận danh hiệu thôn, khối phố văn hóa, đạt tỉ lệ 88,07%. 202 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí từ thành phố đến cơ sở được tổ chức thường xuyên và khá sôi nổi trong các dịp lễ hội. Trong năm đã tổ chức 25 lượt hội diễn, giao lưu văn nghệ quần chúng; duy trì các CLB thơ nhạc, đàn hát dân ca, hô hát bài chòi ở cơ sở. Hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố được quan tâm đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp, đến cuối năm 2018, đã có 9/13 xã, phường thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong đó công tác bình xét danh hiệu văn hóa tại một số địa phương chưa thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn, quy định của thành phố; việc thực hiện nếp sống văn minh trong nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế. Qua đó, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố đã đưa ra những giải pháp và chỉ tiêu cụ thể trong năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả phong trào này.
     Dịp này, 28 thôn, khối phố đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền, 39 gia đình văn hóa và 3 tộc họ văn hóa tiêu biểu đã được tuyên dương khen thưởng.


Tác giả bài viết: LÊ THU – HOÀNG BIN
Trích nguồn: https://tamkyrt.vn/news/van-hoa-xa-hoi/tren-27-ngan-ho-gia-dinh-dat-danh-hieu-van-hoa-nam-2018-1526.html