Từ 1.7.2011, nhiều luật có hiệu lực thi hành

Thứ tư, 29 Tháng 6 2011 16:09 Lượt xem : 3173
In
Bắt đầu từ ngày 1.7.2011, nhiều đạo luật có hiệu lực thi hành: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Tố tụng hành chính, Luật An toàn thực phẩm, Luật Thi hành án hình sự, Luật Chứng khoán (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khoáng sản (sửa đổi). Báo Quảng Nam giới thiệu những điểm đáng chú ý của một số luật...
alt
UBND các cấp chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về ATTP trong
 phạm vi địa phương.                            Ảnh: C.N

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm niêm yết giá công khai

Theo luật này, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ; cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng phải cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của hàng hóa; cung cấp hướng dẫn sử dụng; điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có bảo hành; thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch. Luật cũng quy định tòa án áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi có đủ các điều kiện: cá nhân là người tiêu dùng khởi kiện; tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng bị khởi kiện; vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng; giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng.

Luật An toàn thực phẩm (ATTP): UBND các cấp chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về ATTP trong phạm vi địa phương

Luật ATTP quy định các nguyên tắc quản lý ATTP, đặc biệt là trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh; quản lý ATTP theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; quản lý ATTP phải đảm bảo phân công, phân cấp rõ ràng và phối hợp liên ngành. Theo đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về ATTP; các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về ATTP; UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về ATTP trong phạm vi địa phương. Luật còn dành một chương để điều chỉnh nội dung liên quan đến thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, vì đây là loại hình kinh doanh đặc biệt, là đối tượng gây ngộ độc thực phẩm cao nhất.

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi): Doanh nghiệp phải trích lập quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) quy định: Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được trích lập trên phí bảo hiểm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, là hình thức bảo đảm an toàn, bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm gặp khó khăn về tài chính, mất khả năng thanh toán. Luật sửa đổi lần này còn quy định nguyên tắc trong hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu như sau: doanh nghiệp được hợp tác trong việc tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, giám định tổn thất, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đề phòng và hạn chế tổn thất, phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm, đào tạo và quản lý đại lý bảo hiểm, chia sẻ thông tin để quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, luật còn quy định giao việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho các cơ sở đào tạo đã được Bộ Tài chính cho phép, Bộ Tài chính tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; việc có đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm hay không là do yêu cầu của đại lý hoặc doanh nghiệp bảo hiểm.

PHAN LÊ CHÂU NỮ (tổnghợp)

baoquangnam.com.vn