Giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cải cách thủ tục hành chính

Thứ ba, 14 Tháng 12 2010 02:16 Lượt xem : 1565
In

                                                      

Ngày 07/12/2010, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã có buổi giám sát về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cải cách thủ tục hành hành chính trên một số lĩnh vực đối với Chi cục thuế và Bộ phận Tiếp nhận- Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND thành phố. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Hoài Ngọc- PCT HĐND, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, phòng TNMT, TC-KH và thành viên Ban pháp chế HĐND thành phố.

Công tác phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính giữa Chi cục thuế và các cơ quan liên quan có sự đồng bộ, hồ sơ về đất đai, nghĩa vụ thuế được giải quyết cơ bản đúng quy trình và tiến độ. Do đó ngành thuế đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn, đến ngày 30/11/2010, tổng thu nộp vào ngân sách nhà nước 222,095 tỷ đồng, đạt 128%. Các khoản thu như thuế ngoài doanh đạt 111%; lệ phí trước bạ đạt 117,1%; thuế nhà đất đạt 109,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 142%; các khoản thu khác đều hoàn thành và ước vượt mức chỉ tiêu HĐND thành phố giao.

Đối với Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND thành phố, là bộ phận trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả các lĩnh vực đất đai, giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, xác nhận quy hoạch. Đến ngày 30/11/2010, đã tiếp nhận 3.631 hồ sơ cấp giấy, giao đất, tách thửa, chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2.981 hồ sơ về chuyển thông tin địa chính, 2,990 hồ sơ đăng ký và xóa đăng ký thuế chấp; 536 hồ sơ thuộc lĩnh vực giấy phép xây dựng, xác nhận hoàn công, xác nhận hiện trạng; 751 hồ sơ xác nhận quy hoạch và 636 hồ sơ thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Hầu hết  các hồ sơ Bộ phận tiếp nhận đã trả đúng hạn, tinh thần phục vụ, đón tiếp tổ chức nhân dân đến quan hệ công tác của cán bộ- công chức niềm nở, ân cần, lịch sự.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng lưu ý các cơ quan chuyên môn cần tăng cường sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, quan hệ giao tiếp của cán bộ- công chức thuộc quyền nhằm phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục của tổ chức- công dân. Đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn cần phối hợp tốt hơn nữa trong giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, tránh gây phiều hà, sách nhiễu cho nhân dân và tổ chức.   

   

                                                                                                                                    -Thế Bình-