Chỉ Thị Của Thành Phố

Thứ sáu, 25 Tháng 2 2011 18:31 Lượt xem : 1707
In

UBND thành phố Tam Kỳ vừa có Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 10/02/2011 về việc tập trung tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Nội dung tải tại Đây