An Sơn bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2019-2022

Thứ sáu, 27 Tháng 9 2019 09:58 adminVHTT Lượt xem : 69
In

       Sáng 22/9, 8/8 khối phố trên địa bàn phường An Sơn đồng loạt tổ chức bầu trưởng Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2019-2022.

      Ngay từ sớm đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu ra những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở cơ sở.

      Những năm qua, hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ trưởng Khối phố trên địa bàn phường tiếp tục được củng cố và tăng cường, qua đó đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại địa bàn dân cư, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao đời sống của nhân dân và góp phần đắc lực vào sự phát triển chung của thành phố.


Ngọc Mỹ