Thông báo 115 về việc nghiêm cấm mua bán, giết mổ gia súc

Thứ hai, 14 Tháng 3 2011 15:20 Lượt xem : 1602
In

     UBND thành phố Tam Kỳ vừa có Thông báo số 115/TB-UBND ngày 10/3/2011 về việc nghiêm cấm việc vận chuyển, mua bán, giết mổ, tiêu thụ gia súc và sản phẩm gia súc trên địa bàn thành phố Tam Kỳ,Xem Thông báo 115 tại đây.

     Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 9/3/2011của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Xem QĐ 734 tại đây