Thủ tục đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao,cơ sở hoạt động thể thao trên địa bàn huyện

Thứ năm, 10 Tháng 3 2011 14:42 Lượt xem : 3441
In

Thủ tục đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung  tâm hoạt động thể thao,cơ sở hoạt động thể thao trên địa bàn huyện