Thành Phố triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2012

Thứ hai, 19 Tháng 3 2012 21:13 Lượt xem : 2749
In

Chiều ngày 15/3, đồng chí Phạm Công Thắng PCT UBND thành phố chủ trì cuộc họp triển khai KH hiến máu tình nguyện năm 2012. Thành viêc BCĐ hiến máu thành phố, lãnh đạo các xã phường và cán bộ Hội CTĐ cơ sở tham dự.

Đợt phát động hiến máu tình nguyện của TP


         Những năm qua Tp Tam Kỳ luôn là địa phương làm tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện và luôn vượt chỉ tiêu số lượng đơn vị máu tỉnh giao. Phát huy hiệu quả, năm nay tỉnh chọn TP Tam Kỳ tổ chức thực hiện đầu tiên và xem như phát động công tác hiến máu năm 2012 trong toàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp Đ/c Phạm Công Thắng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tích cực vận động đến mọi đối tượng; và khen thưởng kịp thời để động viên những cá nhân, tập thể tích cực trong hoạt động nhân đạo từ thiện này.

          Theo kế hoạch, công tác hiến máu tình nguyện của TP năm 2012 sẽ chia thành 2 đợt. Đợt 1 thực hiện vào ngày 7/4, nhằm vào ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, với chỉ tiêu đề ra là 450 đơn vị máu. Và đợt 2 dự kiến vào ngày 14/12/2012, chỉ tiêu là 244 đơn vị máu. /.


 Tân Xuân

(www.tamkyrt.vn)