Kết quả tthi đua trên lĩnh vực VHTT-TDTT xã, phường năm 2013

Thứ tư, 04 Tháng 12 2013 14:09 adminVHTT Lượt xem : 617
In

Kết quả tthi đua trên lĩnh vực VHTT-TDTT xã, phường năm 2013

TẢI BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TẢI ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

TẢI ĐIỂM THƯỞNG VÀ ĐIỂM TỔNG HỢP