Tổng hợp kết quả thi đua xã, phường năm 2013

Thứ năm, 09 Tháng 1 2014 11:05 adminVHTT Lượt xem : 552
In

Tổng hợp kết quả thi đua xã, phường năm 2013

TẢI BẢNG CHẤM ĐIỂM

TẢI BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THƯỞNG

TẢI ĐÁNH GIÁ TỪNG TIÊU CHÍ