Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2013 - 2015

Thứ ba, 15 Tháng 4 2014 07:57 adminVHTT Lượt xem : 833
In

Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2013 - 2015

TẢI KẾ HOẠCH (file word)

TẢI KẾ HOẠCH (file scan)

TẢI CHỈ CHỊ

TẢI CÔNG VĂN ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT