Văn bản cổ động trực quan

Thứ năm, 10 Tháng 11 2016 13:24 adminVHTT Lượt xem : 892
In

Văn bản cổ động trực quan

LUẬT QUẢNG CÁO images/luat quang cao.doc

THÔNG TƯ 19 VỀ QUY CHUẪN KỸ THUẬT QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

MẪU BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

MẪU TẠM GIỮ TANG VẬT

HƯỚNG DẪN VÀ CÁC MỨC XỬ PHẠT QUẢNG CÁO

NGHỊ ĐỊNH 158 XỬ PHẠT QUẢNG CÁO