Thành ủy Tam Kỳ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

Thứ tư, 25 Tháng 4 2012 15:06 Lượt xem : 2515
In

 

Vừa qua, tại thành phố Tam Kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”“Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” cho các cán bộ chủ chốt của thành phố và cán bộ chủ chốt của các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và thành phố hiện đang nghỉ hưu.

Trên 250 đại biểu là các đồng chí Thành ủy viên; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể và báo cáo viên thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ các Đảng bộ cơ sở; Bí thư các Chi bộ cơ sở thuộc Thành ủy; các đồng chí nguyên Phó Thủ trưởng các Ty, Sở, Ban, Ngành của tỉnh hiện đang nghỉ hưu trên địa bàn thành phố; Thượng tá, Đại tá Quân đội, Công an nghỉ hưu; các đồng chí nguyên cấp ủy của thành phố tham dự hội nghị. Đồng chí Bùi Quốc Đinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (Khóa XI) “Về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;  Quy định 46-QĐ/TW về hướng dẫn thực hiện quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCHTW về những điều Đảng viên không được làm; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (Khóa XI) “Về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” của UBND thành phố.

 

 

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nghiêm túc, có hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy các cấp cần tập trung nghiên cứu quán triệt đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình đạt kết quả tốt. 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như các quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản của Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, ý chí quyết tâm trong toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Theo kế hoạch, sau hội nghị, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy sẽ quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong tháng 4/2012.

Phạm Hoàng Đức

thanhuytamky.org.vn