Các quyết định công nhận CQ, ĐV, DN đạt chuẩn VH từ năm 2012-2018

Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 16:14 adminVHTT Lượt xem : 899
In

Quyết định năm 2015 (Lưu ý: Trong QĐ năm 2015 có cả danh sách công nhận bắt đầu từ năm 2012, 2013,2014)

Quyết định năm 2016

QĐ bổ sung trường Nguyễn Văn Trỗi, Tam Kỳ năm 2016

Quyết định công nhận lần đầu năm 2016-2017

Quyết định công nhận 2017

Quyết định công nhận bổ sung Trung tâm TDTT tỉnh Quảng Nam năm 2017

Quyết định công nhận bổ sung cơ quan văn hóa năm 2017 (Văn phòng điều phối NTM tỉnh và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Nam)

Quyết định công nhận lần đầu 2017-2018

Quyết định công nhận năm 2018

Quyết định công nhận lại 05 năm (2014-2018)

Thông báo không công nhận 05 năm 2014-2018