Thanh niên Tam Kỳ tổ chức chiến dịch tình nguyện tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 08:03 adminVHTT Lượt xem : 799
In

      Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn năm 2016 của đoàn phường Tân Thạnh và chương trình tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện. Ngày 07/01/2016 đoàn phường Tân Thạnh phối hợp với thành đoàn Tam Kỳ và đoàn phường An Phú tổ chức chiến dịch tình nguyện tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em bất hạnh tỉnh Quảng Nam.

tan thanh

Đoàn viên hăng hài dọn vệ sinh

     Tham gia chiến dịch tình nguyện gồm có hơn 100 ĐVTN của các đơn vị. Chiến dịch đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi như: Tổ chức phát quang, dọn vệ sinh khuôn viên trung tâm, tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em tại trung tâm. Đặc biệt, các bạn đã nấu bữa ăn trưa cho hơn 40 xuất tại trung tâm.


     Qua chiến dịch tình nguyện, tuổi trẻ phường Tân Thạnh đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cổ vũ tinh thần tình nguyện và ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên.


Tác giả bài viết: Phạm Nguyễn Hồng Châu
Nguồn tin: Đoàn Thanh niên phường