Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12

Thứ năm, 21 Tháng 1 2016 07:51 adminVHTT Lượt xem : 1375
In

     Ngày 20/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã họp phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội.

     Ngày 21/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sẽ chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội có 1.510 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên.

     Trong số các đại biểu có 197 người là Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết khóa 11, 1.300 đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương và 13 đại biểu được chỉ định.

     Đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ đánh giá kết quả của 30 năm đổi mới và tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về toàn bộ tiến trình đổi mới đất nước.

Đại hội cũng sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015) và quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm (2016 – 2020).

     Bên cạnh đó, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

     Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 được tổ chức từ ngày 20/1/2016 đến 28/1/2016. Đại hội lần này sẽ bầu ra Ban chấp hành TƯ khoá 12.

Tin, ảnh: Di Linh

Nguồn: baogiaothong.vn