Tam Kỳ tổ chức hội nghị cải cách hành chính

Thứ ba, 23 Tháng 2 2016 07:54 adminVHTT Lượt xem : 990
In

     Sáng ngày 18.02, ông Văn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.   Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Lúa - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, ông Trần Nam Hưng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tam Kỳ đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

hop cai cach HC
Quang cảnh hội nghị


     Trong thời gian qua, thành phố Tam Kỳ đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2012 - 2015 về các nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước đã đạt được những kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

  

     Thành phố Tam Kỳ xác định nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2016-2020 là: Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó quan trọng nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian xử lý, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại; đề cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo thành công của cải cách hành chính thành phố.

     Trong tháng 3 năm 2016, UBND thành phố sẽ báo cáo nhiệm vụ công tác cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 tại Hội nghị cấp nghị lần thứ 5; qua đó, thành ủy Tam Kỳ ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.

     Kết luận hội nghị, lãnh đạo thành phố Tam Kỳ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Tin, ảnh: Nội vụ Tam Kỳ