An Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ sáu, 11 Tháng 3 2016 08:49 adminVHTT Lượt xem : 957
In

 Chiều 04/3, Đảng uỷ - HĐND - UBND- UBMT TQVN phường An Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3 anh dang uy
      Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đ/c chủ trì quán triệt Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13, ngày 18/01/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Tiêu chuẩn đại biểu HĐND theo Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

      Theo đó, Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến nhận xét đối với 31 người đang công tác tại cơ quan UBND phường của các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo phân bổ số lượng của UBMTTQ phường. Hội nghị đã nhận xét và đi đến biểu quyết thống nhất cao đối với 31 người được giới thiệu theo danh sách mà hội nghị đã thông qua.

                                                                                           Tin, ảnh: Ngọc Mỹ