An Sơn họp tiểu ban tuyên truyền chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 07:55 adminVHTT Lượt xem : 691
In

      Chiều 14/04/2016, phường An Sơn họp tiểu ban tuyên truyền chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Đoàn Văn Ngọc - PCT.UBND phường chủ trì cuộc hộp.

cu


     Tại buổi họp, các đồng chí được nghe triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử phải được thực hiện phù hợp với lộ trình, các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (trước, trong và sau khi bầu cử), đồng thời bám sát vào kế hoạch của Ủy ban bầu cử phường.  Việc tổ chức tuyên truyền Cuộc bầu cử đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và tuyên truyền các nội dung phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Thời gian tuyên truyền chia làm 3 đợt, đợt 1: từ ngày 01/4 đến 15/4/2016 , đợt 2 từ 16/4 đến 22/5/2016, đợt 3 (từ 23/5 đến 10/6/2016). Bên cạnh đó, xây dựng chuyên mục riêng để tuyên truyền Cuộc bầu cử tại địa chỉ www.ansontamky.gov.vn; thiết kế các banner, băng rôn tuyên truyền, cổ động Cuộc bầu cử trên hệ thống Trang thông tin điện tử; tuyên truyền tại các khu vực bỏ phiếu.

      Kết thúc cuộc họp, Đồng chí Đoàn Văn Ngọc - PCT.UBND nhấn mạnh: từng đồng chí trong tiểu ban tuyên truyền cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan về cuộc bầu cử tại trụ sở UBND phường và 8 khu vực bỏ phiếu. Phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội phường tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm. Thông báo cho toàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị (bao gồm cơ quan Trung ương, tỉnh) đóng chân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc trước và trong thời gian diễn ra bầu cử, từ ngày 17/5/2016 đến hết ngày 23/5/2016.

Tin, ảnh: Ngọc Mỹ An Sơn