Phước Hòa tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 08:06 adminVHTT Lượt xem : 712
In

     Sáng ngày 06/04/2016, Đảng bộ phường Phước Hòa tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Tham dự hội nghị có Đ/c Lê Hoài Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng  Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ - Báo cáo viên cấp Tỉnh; Đ/c Nguyễn Ba – Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường và các đồng chí trong BCH Đảng bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên.

ph
    Tại hội nghị, Đ/c Lê Hoài Ngọc triển khai quán triệt 06 chuyên đề trong văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020.
- Chuyên đề 1 (Chuyên đề tổng quát): Giới thiệu tiêu đề Báo cáo chính trị (chủ đề Đại hội). Khái quát về thành tựu và hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015 - 2020.
- Chuyên đề 2: Tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá gắn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh; nhiệm vụ trọng tâm để phát triển bền vững trong giai đoạn 2015 - 2020.
- Chuyên đề 3: Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
- Chuyên đề 4: Giải pháp trọng tâm để phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Quảng Nam.
- Chuyên đề 5: Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại; nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp.
- Chuyên đề 6: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Hội nghị nghiêm túc thực hiện theo tinh thần chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ về “nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng”, cuối buổi đã tổ chức làm bài kiểm tra nhận thức đối với cán bộ, đảng viên đương chức. Kết quả đạt 98%.


Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thành ủy, Đảng ủy phường trao huy hiệu Đảng cho 01 đồng chí 30 tuổi đảng đang sinh hoạt tại chi bộ 3.
 


    VHXH Phước Hòa