Hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010: Hơn 81% thủ tục hành chính được đơn giản hóa

Thứ tư, 06 Tháng 4 2011 15:54 Lượt xem : 1668
In

Đúng 8 giờ sáng nay (5.4), Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2001-2010 và bàn biện pháp xây dựng Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.

alt

Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, 10 năm thực hiện chương trình đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành về tính cấp thiết của CCHC được nâng lên. Kết quả CCHC nhà nước thể hiện trên tất cả các nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ đã có những chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, cụ thể nhằm tạo ra sự chuyển biến. Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đã được rà soát, đơn giản hóa nhiều lần theo hướng tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến cơ quan hành chính giải quyết công việc. Đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, hải quan, thuế, kho bạc, xuất nhập khẩu… Cụ thể, thực hiện giai đoạn 1 Đề án 30, cả nước đã thống kê được hơn 5.700 thủ tục hành chính, hơn 9.000 văn bản quy định và hơn 100.000 biểu mẫu, thống kê thủ tục hành chính. Giai đoạn 2, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc tự rà soát theo tiến độ và đạt chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu hơn 30% thủ tục hành chính. Đến nay, đã có hơn 5.500 thủ tục hành chính được rà soát, trong đó, có 453 thủ tục được kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ; 3.749 thủ tục được kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; 288 thủ tục hành chính được thay thế, đạt tỷ lệ đơn giản hóa 81%.

Doãn Hoàng. Báo Quảng Nam.