Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)

Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 10:51 adminVHTT Lượt xem : 657
In

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)

 bh


TẢI VỀ

 Nguồn:

http://congdoantravinh.com.vn/index.php/van-ban/van-ban-cua-he-thong-cong-doan/2016-08-26-07-59-36/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-127-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-19-5-1890-19-5-2017