V/v thông tin, tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Diễn đàn du lịch miền Trung - Tây Nguyên.

Thứ năm, 15 Tháng 6 2017 10:11 adminVHTT Lượt xem : 473
In

V/v thông tin, tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Diễn đàn du lịch miền Trung - Tây Nguyên.

XEM KẾ HOẠCH

XEM NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN